window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

8. 1. 2018

Poslední aktualizace: 7. 1. 2020

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Základní body připomínek občanů z Jinonic:

  1. Zamezení rozlévání dopravy do staré zástavby v případě dopravní zácpy (kongesce) na radiále;
  2. Větší rozsah zakrytí radiály (např. u Tyršovy školy a Waldorfské školy, sídliště Botanica);
  3. Zlepšení urbanistického řešení, zejména v oblasti metra Nové Butovice a Jinonice a tzv. Nové Radlické ulice.

Se stavbou občané v principu souhlasí, ale chtějí zmírnit její dopady na Jinonice a okolí. Velmi uvítají pomoc a komentáře odborníků (např. na problematiku stavebních předpisů a souvisejících řízení, dopravní inženýrství, urbanismus, architekturu, ochranu životního prostředí atp.). Vítány jsou i názory široké veřejnosti.

Dne 11. 1. 2018 bylo zahájeno územní řízení. Nyní běží 30denní lhůta pro námitky a připomínky. Stáhněte si pracovní verzi připomínek. Své připomínky můžete zaslat na e-mail: pripominky@radiala.cz.

Sbírejte podpisy pod petici za zlepšení Radlické radiály: text petice, podpisový arch

Cibulky.info: „Radlická radiála zvýší dopravní zátěž katastru Jinonic o cca 60 tisíc aut denně: ze 45 tisíc se zvýší průjezd Jinonicemi na cca 102 tisíce. Simulace ukazují, že mezi Barrandovským mostem a Smíchovem pojede přes 40 tisíc aut více než dnes. Přitom již nyní jsou zde časté zácpy. Jižní spojka takový příval bez vnějšího okruhu nepojme.“ ​Otázkou tedy je, zda toto řešení přinese plynulejší, a tím i rychlejší dopravu, nebo jen přivede do centra více aut.

Základní informace:

Subterra.cz: Radlická radiála II (JZM – Smíchov):
Radlická radiála je v systému komunikací hl. m. Prahy důležitou radiální komunikací s městským i regionálním významem. Na západním okraji Prahy v prostoru Třebonic je napojena na Pražský okruh a dálnici D5 a v prostoru Zlíchova je zaústěna na Městský okruh s pokračováním na Barrandovský most nebo do tunelů Mrázovka. Radiála bude využívána vnitřní i vnější dopravou, přičemž převezme část dopravních vztahů z ulic Plzeňská a K Barrandovu a napojí oblast Jihozápadního města, včetně nových rozvojových oblastí, na Městský okruh.
Trasa radiály prochází urbanizovaným územím ve specifických morfologických podmínkách. Překážku pro průchod daným prostorem vytváří jednak historická zástavba Butovic a Jinonic a osídlené Radlické údolí, jednak výškový rozdíl 140 metrů mezi údolní nivou Vltavy a planinou Stodůlek. Tyto dané územní a terénní konflikty je možné překonat jen za cenu poměrně dlouhých tunelových úseků.
Celá stavba obsahuje kromě hlavní trasy a tří tunelů dále patnáct mostních objektů, tři lávky pro pěší, značný rozsah opěrných a zárubních zdí nebo kolejové úpravy na železniční trati Praha-Smíchov – Hostivice a v železniční stanici Praha-Jinonice.

Odkazy na další informace

Petice za zlepšení Radlické radiály – text petice, podpisový arch
Web projektu Radlickáradiála.info
Občanská iniciativa Radlická radiála a jejich FB stránka
PUDIS – SATRA: Radlická radiála JZM-Smíchov – celková koncepce Radlické radiály a současný stav přípravy (2017/01)
PUDIS – SATRA: Radlická radiála JZM-Smíchov – aktualizace technické studie k DÚR (2016/05)
PUDIS – SATRA: Radlická radiála JZM-Smíchov – základní údaje stavby (2012/06)
Wikipedia.org: Radlická radiála
Městská část Praha 5: Radlická radiála
Artoo.cz: Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba 9567 – vizualizace
Občané k Radlické radiále: Připomínky k radiále – pracovní verze

Významné události a dokumenty

07.01.2020 Iniciativa za zlepšení Radlické radiály: Radlická radiála – aktuality 01/2020
22.05.2019 Pražský patriot: Praha si nechá vypracovat varianty zahloubení ulice V Holešovičkách
14.03.2019 Euro: Plán na stavbu Radlické radiály získal podporu, změny projektu budou postupné
11.03.2019 Iniciativa za zlepšení RR: dopis zastupitelům MČ P5 – upozornění na problémy projektu
18.02.2019 Pražský deník: Radlická radiála způsobí kolaps na Barrandovském mostě, tvrdí studie
19.01.2019 Euro.cz: Rozhovor s A. Scheinherrem o přípravách RR
duben 2018 prezentace spolků a komunit na Komisi dopravní: Zlepšení Radlické radiály
duben 2018 Jinonický kurýr: Podaří se zlepšit Radlickou radiálu ?
březen 2018 RadlickaRadiala: Zlepšení Radlické Radiály (předložené Výboru pro dopravu ZHMP)
26.02.2018 MF Dnes: Stížnosti brzdí novou radiálu
14.02.2018 AutoMat: Radlická radiála je zbytečná. Je i neodvratná? Auto*Mat podal připomínky
31.01.2018 Rada MČ Praha 5: Stanovisko MČ k DUR „Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567“, veřejně prospěšná stavba, VPS 17/DK/5 (dále RR)
08.01.2018 MČ Praha 5: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení navazujícího územního řízení „Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba 9567“ text a obrazová příloha
prosinec 2017: Radlická radiála – nová tepna Prahy
01.12.2017 Pražský.deník.cz: Radlická radiála propojí okruhy už v roce 2024. Zmizí kolony z Jinonic k řece
30.11.2017 Cibulky.info: Radiála pro Prahu 5
29.11.2017 Pavel Peterka, Drahomír Bárta: Postřehy z prezentace IPR
29.11.2017 ZaPět: Radlická radiála – dopravní katastrofa Prahy 5?
29.11.2017 Českénoviny.cz: Někteří Pražané se obávají, že Radlická radiála zhorší ovzduší
21.11.2017 Praha5.cz: Přijďte na vernisáž k Radlické radiále
09.11.2017 Nášregion.cz: Podívejte se jak bude vypadat Radlická radiála
08.11.2017 Praha5.cz: Přijďte na veřejné představení Radlické radiály
30.10.2017 Cibulky.info: Radlická radiála a Městský okruh
30.10.2017 iDnes.cz: Nová tepna Prahy. Radlická radiála propojí Smíchov a Radlice
09.10.2017 Informační systém EIA: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13
08.09.2017 Silnice-železnice.cz: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov
31.05.2017 Rada MČ Praha 5: Vyjádření MČ Praha 5 k DUR Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567, veřejně prospěšná stavba VPS 17/DK/5 a 13
27.05.2017: Metro.cz: Na Radlické radiále spojí tunely
22.05.2017: Echo24.cz: Praha mění plány. Většinu navržených radiál nepostaví
17.02.2017 Praha.iDnes.cz: Dostavba Radlické radiály má začít za dva roky, místní plán odmítají
25.01.2017 VHE a spol.: Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic v souvislosti s projektem Radlické radiály včetně úprav prostoru MÚK Řeporyjská
24.01.2017 Auto-mat.cz: Radlická radiála – zbytečná stavba, která přivede do centra další auta
12.01.2017 Praha5.cz: Veřejná prezentace Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic
25.11.2016 Aktuálně.cz Radlická radiála i moderní řídicí centrum. Podívejte se, do čeho chce Praha investovat
21.09.2016 Regiony.Impuls.cz: Blanku brzy doplní další tunely, první bude u Radlické radiály
13.09.2016 E15.cz: Radlická radiála se komplikuje, Praha musí udělat další vrt za 45 milionů
21.06.2016 Výbor územního rozvoje MČ Praha 5: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, Aktualizace technické studie k DÚR
15.05.2015 OS Praha 5 Radlice: Stanovisko k zadání urbanistické studie „Radlické údolí“
17.06.2014 OS Jinonice – Vidoule: Přihlášení účastníka řízení „Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, Podrobný inženýrsko-geologický průzkum“
02.07.2014 Metro.cz: Průzkumná štola ukáže, kudy povede nový tunel pod Prahou 5
03.04.2014 AF-CityPlan: Kapacitní posouzení křižovatky Řeporyjská s využitím mikrosimulace
04.03.2014 RNDr. Drahomír Bárta: Radlickou radiálu celou pod zem!
04.02.2014 Rada MČ Praha5: Připomínky MČ Praha 5 k Technické studii k DUR stavby č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov (dat. 09/2013)
06.08.2013 MČ Praha 5: Žádost MČ Praha 5 o zabezpečení zpracování upravené dokumentace k územnímu řízení stavby č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov
13.11.2012 MČ Praha 5: Stanovisko MČ Praha 5 k umístění stavby č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov (DUR, dat. 12/2011)
11.11.2012 ČT Nedej se: Plány nového vedení Prahy 5 – Další příběh ohrožené přírody a lidí
12.12.2012 iDnes.cz: Praha rozhoduje, zda postaví dřív Městský okruh, či Radlickou radiálu
01.08.2012 Pětka pro vás: Radlická radiála sníží intenzitu dopravy v našich ulicích
05.09.2017 Domácí.iHned.cz: Tři tunely a 12 mostů na nové pražské radiále. Průzkum vyjde město na čtvrt miliardy
říjen 2010 VHE.cz: Radlická radiála – DUR – urbanistické a architektonické řešení
30.07.2010 Tvstav.cz: Radlická radiála
leden 2010 VHE.cz: Tunel Botanica – Radlická radiála

Autor: Mgr. Martina Pokorná a RNDr. Drahomír Bárta