4. 3. 2014

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Dnešní Radlická ulice je komunikační stoka, kterou se denně valí tisíce aut. Hluk, prach a špína jsou všude kolem. Nová radiála by byla pro životní prostředí přínosem, pokud by byla celá zakopaná pod zem.

V současné době se ale uvažuje o tom, že pod zemí bude pouze dolní Radlická část, zatímco horní Jinonická část bude (až na dva krátké tunely) vedena po povrchu. Obyvatelé Jinonic s tím nesouhlasí. Povrchově vedená magistrála by trvale rozdělila Jinonice na dvě části, proudy aut by vedly těsně kolem školy, hluk, špína a exhalace by se staly trvalým fenoménem. Je to velmi málo prozíravé řešení.

Jedna špatná zkušenost

Podobnou pražskou komunikační stokou je např. ulice v Holešovičkách. Dobře si pamatuji, když se kolem roku 1980 dlouhé 2-3 roky stavěla, terén byl tehdy vybagrován do veliké hloubky, aby mohly být položeny všechny inženýrské sítě. Dnešní automobilový provoz je tam extrémní, na životní prostředí v celém okolí to má devastující vliv. Praha si proto nyní nechává zpracovat studii na zahloubení ulice pod povrch, viz článeček Ulice půjde pod zem, který v roce 2014 zveřejnilo pražské vydání Metra. Zahloubení by dnes vůbec nebylo snadné. Provoz by se musel nejspíš na řadu let odklonit (ale kudy a kam? v blízkém okolí žádné jiné kapacitní ulice nejsou), celá široká třída by se musela znovu bagrovat, ale do mnohem větší hloubky než v roce 1980, všechny inženýrské sítě by se musely uložit úplně jinak. Taková menší Blanka, která by stála miliardy. Přesto lze Prahu pochválit, že o něčem podobném aspoň uvažuje.

Kdyby tehdy Praha investovala do výstavby ulice V Holešovičkách o něco víc, mohla by dnes obrovské částky ušetřit. Neměli bychom my dnes investovat trochu víc do výstavby Radlické radiály? Značná část její povrchové trasy vede po volných nezastavěných plochách, takže zahloubení by šlo poměrně snadno. V budoucnu za provozu, až okolí radiály bude zastavěné, by předělávání bylo mnohem komplikovanější a dražší.

Druhá špatná zkušenost

Jiným varovným příkladem je Ulice 5. května na Pankráci. Starosta Prahy 4 tam Severojižní magistrálu přirovnává k berlínské zdi, která čtvrť rozděluje. A chce to změnit, podjezd pod magistrálou chce dokonce zasypat a Táborskou ulici vyzdvihnout z podzemí zase zpátky na úroveň terénu a křižovatku změnit na úrovňovou. I tím chce nehostinnou komunikační tepnu změnit na městský bulvár, viz článek Nusle a Pankrác propojí nový bulvár – opravená Táborská.

Proč si Praha 5 z těchto příkladů nevezme poučení a chce opakovat chyby architektů ze 70. a 80. let minulého století ?

Urbanistická a dopravní studie na oblast „Radlické údolí“

V květnu 2015 městská část Praha 5 zadává urbanistickou studii horní části Radlického údolí. Přečtěte si textové zadání a prohlédněte si mapu „řešeného území“  !

Jde o velmi rozsáhlé území od Malvazinek po Butovice, od Farkáně až k polím na hřebeni Děvína (Dívčích hradů). Zatím je převážně zelené, ale radnice jej navrhuje „zapojit do urbanistických struktur“. Jinde jej dokonce už předem sama „zapojuje“, když píše „pro území v oblasti severního svahu Dívčích Hradů je předpokládaná stabilizace na obytné funkce“. Dále má studie „vymezit hranice zastavitelných ploch směrem k Dívčím Hradům“. Zní to všechno hrozivě.

Městská část zjevně celé toto rozsáhlé území dává napospas architektům a developerům, kteří kráčí v jejich stopách, aby to všechno zastavěli. Kdo jiný než architekti, budou tuto studii tvořit. A říci architektům, aby si vymezili hranice, je jako kdybychom vyhladovělého člověka přivedli ke stolu plnému jídla a řekli mu, aby si sám stanovil hranice, kolik toho chce sníst. Jasně, že sní úplně všechno !

Sama městská část by měla vymezit hranici urbanizace, třeba železniční tratí. Území pod tratí by mohla „obětovat“, ale území nad tratí už by měla prohlásit za nezastavitelné a vyhlásit jej za přírodní park.

Dávám několik konkrétních námětů, co by v zadání studie mělo a nemělo být:

 • Zadavatel by měl jasněji zformulovat směry, kterými by území mělo být prostupné rekreačními trasami pro pěší a cyklisty. Například území Waltrovky a jeho okolí by měly umožňovat průchody
  • z Radlického údolí na Vidouli
  • z Radlického údolí do údolí, kterým vede ulice Jinonická
  • z Peroutkovy ulice na západní část Děvína (Dívčích hradů)
  • z Peroutkovy ulice na Vidouli
  • ze západní části Děvína (Dívčích hradů) na Vidouli
 • Měl by požadovat biokoridor mezi přírodním parkem Košíře-Motol (Vidoulí) a přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí.
 • Měl by jasně požadovat nedotknutelnost kopce Vysoká, aby developerovi Waltrovky přešla chuť tento pozoruhodný kopec vybagrovat a odvézt.
 • Neměl by oživovat už dávno opuštěné plány na universitní kampus.
 • Měl by požadovat zrušení betonárky v severozápadní části vrcholu Děvína (Dívčích hradů).
 • Měl by požadovat ponoření celé budoucí Radlické radiály pod zem, agrumentů je jen tady soustředěno dost.
Odkazy na další informace

IPR: Radlická radiála – informační webo projektu dostavby RR
Drahomír Bárta: Návrh komunikačních tras v okolí Waltrovky
Radlická radiála – stránky místních občanů
Informační web o síti hlavních komunikací v Praze – Radlická radiála II (JZM – Smíchov)
Sdružení Pudis – Satra, Ing. Lukáš Kořínek: Radlická radiála – prezentace stavby (06.2012)

Významné události a dokumenty

29.11.2017 Pavel Peterka, Drahomír Bárta: Postřehy z prezentace IPR
29.11.2017 ZaPět: Radlická radiála – dopravní katastrofa Prahy 5 ?
15.05.2015 OS Praha 5 Radlice: Stanovisko k zadání urbanistické studie „Radlické údolí“
17.06.2014 OS Jinonice – Vidoule: Přihlášení účastníka řízení k inženýrsko-geologickému průzkumu
02.07.2014 Metro.cz: Průzkumná štola ukáže, kudy povede nový tunel pod Prahou 5
03.04.2014 AF-CityPlan: Kapacitní posouzení křižovatky Řeporyjská s využitím mikrosimulace
11.11.2012 ČT Nedej se: Další příběh ohrožené přírody a lidí
12.12.2012 iDnes.cz: Praha rozhoduje, zda postaví dřív Městský okruh, či Radlickou radiálu
01.08.2012 Pětka pro vás: Radlická radiála sníží intenzitu dopravy v našich ulicích

 

Autor: RNDr. Drahomír Bárta