window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

26. 11. 2013

Poslední aktualizace: 10.01.2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Soukromá firma Luma, s. r. o. koupila od restituentů nejhezčí část zahrady mateřské školy a chystá se tam postavit bytový dům. Zkouší to nejprve pod označením „Polyfunkční dům pro školství Malvazinky“ a později naopak „Dům pro seniory“, skutečný záměr ale odhaluje návrh na změnu územního plánu č. Z1820/07, která by funkci pozemku VVS (veřejné vybavení – školy) změnila na OB (čistě obytná). Pak už by cesta k maximalizaci zisku byla konečně otevřená. Městská část Praha 5 zpočátku se vším souhlasila. Stavební úřad Prahy 5 vydal rozhodnutí o umístění stavby Domu pro seniory a městská část dala i souhlas ke změně územního plánu. Občanské sdružení Pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku se proti rozhodnutím odvolala a nechala je přezkoumat i soudně. Až na podzim 2013 se karta obrací. Soud a nakonec i Magistrát hlavního města Prahy zrušily rozhodnutí o umístění stavby a vrátily věc zpátky na úřad MČ Prahy 5. Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 12. 9. 2013 rozhodlo, že pozemek má dál sloužit pro veřejné vybavení. Až 5. 11. 2015 Zastupitelstvo hlavního města Prahy návrh změny definitivně zamítlo. 

Odkazy na další informace

MŠ Peroutkova: Webové stránky školy
Apelproperties.cz: Dům pro seniory Malvazinky

Významné události a dokumenty

10.01.2017 Arnika: Školka vs. byty na Malvazinkách
05.11.2015 ZHMP: Zamítnutí návrhu změny ÚP Z-1820/07 (4,8 MB)
08.09.2015 RHMP: Nesouhlas s návrhem změny ÚP Z-1820/07 (4,3 MB)
leden 2015 VURM: Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k návrhu změny ÚP Z-1820/07
26.11.2013 MHMP: Zrušení rozhodnutí o umístění stavby Dům pro seniory
16.10.2013 občané: Připomínky k návrhu změny územního plánu Z-1820/07
12.09.2013 Zastupitelstvo MČ P5: Nesouhlasí s návrhem změny Z-1820 a trvá na zachování funkce VV
12.09.2013 Odbor územního plánu MHMP: Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 07 ÚP
24.01.2013 Ing. Jan Formánek: Interpelace na jednání Zastupitelstva HMP
13.12.2012 ZHMP schválilo návrh zadání změny Z-1820: podkladový materiál a zápis o hlasování
06.12.2012 Zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP
09.04.2012 RNDr. Drahomír Bárta: Soud zrušil rozhodnutí o umístění Domu pro seniory na zahradě MŠ
26.06.2008 Mgr. Lukáš Budín: Interpelace ve věci domů pro seniory společností Luma, Central Group a Satpo
08.04.2008 Kauza5.cz: Veverky, ježci, opičky a medvědi proti lumíkům

Fotogalerie

Autoři: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná