window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

1. 6. 2017

Poslední aktualizace: 19.09.2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Ursus Real, s. r. o. měl na pozemku ve vlastnictví Hl. m. Prahy s funkcí Veřejná vybavenost postavit „Studentský dům Barrandov“ s ubytovacími jednotkami pro studenty a pedagogy. Společnost vlastnické právo na pozemky převedla na ALFA Property Development, s.r.o., která projekt přejmenovala na Polygon Barrandov. Nový vlastník se rozhodl nerespektovat stavební povolení a ještě před započetím stavby začal prodávat byty komerčně na webu projektu a na webech realitních kanceláří.
Dne 19. 7. 2017 schválila Rada MČ Praha 5 podání podnětu na Stavební úřad městské části Praha 5 a Českou obchodní inspekci. Uvidíme, jak se situace vyvrbí.

Odkazy na další informace

Web projektu: PolygonBarrandov.cz
Brožura projektu Polygon Barrandov
Prodej na webu realitních kanceláří Ziprealty.czSreality.cz a Bezrealitky.cz

Významné události a dokumenty

19.09.2017 Martina Pokorná: Interpelace starosty Richtera – Studentský dům alias Polygon Barrandov
03.07.2017 Spolek Joachim: Odvolání v územním řízení k objektu, který se staví za jiným účelem, než na co má stavební povolení
03.07.2017 Sousední SVJ: Odvolání v územním řízení k objektu, který se staví za jiným účelem, než na co má stavební povolení
03.07.2017 RNDr. Ondřej Dvořák, CSc.: Dopis zastupitelům MČ Praha 5 ve věci „Stavba v rozporu se stavebním povolením“
19.06.2017 Stavební úřad MČ Praha 5: Oznámení o zahájení územního řízení „Rozšíření STL plynovodu v ul. Štěpařská“
21.01.2013 Stavební úřad MČ Praha 5: Stavební povolení na „Studentský dům Barrandov“
08.12.2009 Odbor ochrany prostředí MHMP: Posouzení vlivů na životní prostředí

Autor: Mgr. Martina Pokorná