window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

21. 1. 2020

Poslední aktualizace: 15.04.2020

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Nebo na mapku z katastru nemovitostí. Pozoruhodný areál zahrnuje hlavní budovu na parcele číslo 2586, další 3 budovy na parcelách číslo 2587/2; 2587/3 a 2587/4 a jinou/ostatní plochu 2766 m2 na parcele číslo 2587/1. Bývalý starosta Jančík prodal celý areál pod cenou nechvalně známé soukromé firmě Diners Club Establishment, s. r. o. z Mariánských Hor v Ostravě, která zjevně neplní smluvní podmínky a nechává jej spadnout, aby mohla vydělat na bytové výstavbě. Obec by měla urychleně zasáhnout a zjednat nápravu!

Trocha historie

Hlavní budovu postavil v roce 1921 pozoruhodným způsobem Bakulův ústav pro výchovu životem a prací, který se odštěpil od Jedličkova ústavu, aby své svěřence vedl k větší samostatnosti. Žáci Bakulova ústavu (tzv. Bakulovi zpěváčci) vydělali peníze pěveckými koncerty v tuzemsku, v Evropě i v USA a prodejem výrobků ze svých řemeslných dílen, ústav pořádal veřejné sbírky, finanční podporu poskytl i T. G. Masaryk, hypotéku jistily peníze od Amerického červeného kříže, které ústav obdržel k ceně „Nejpozoruhodnější vzdělávací zařízení v Evropě“. Na stavbě pomáhali rodiče dětí a dobrovolníci !

Ale při finanční krizi dolar devalvoval, finance ústavu ztratily hodnotu, stavba dalších budov už nemohla pokračovat, ústav se zavřel, budovu v roce 1933 stát zabavil a udělal z ní Sanatorium poštovních zaměstnanců, známé spíš pod zkratkou Sanopz. Mělo to být středostavovské zařízení pro nejširší a nejpotřebnější veřejnost za podpory I. pražské nemocenské pokladny obchodních zřízenců a úředníků. V letech 1950 – 1952 budova sloužila jako žloutenkové oddělení motolské nemocnice a po přestavbě od roku 1955 jako poliklinika Státního sanatoria, určeného pro léčbu prominentních státních a stranických funkcionářů. Až do června roku 1989, kdy se Státní sanatorium odstěhovalo na druhý konec Smíchova do nové budovy Na Homolce, byla perfektně udržovaná. Po sametové revoluci mělo areál Na Cihlářce v nájmu několik zdravotnických zařízení, usiloval o něj také pražský magistrát – jeho zdravotní a sociální výbor v něm chtěl zřídit sanatorium pro starší lidi s psychickými poruchami.

Smutná současnost

Radnice Prahy 5 ale měla jiné plány – za každou cenu se snažila objekt prodat. První odhad objekt ocenil na 67 milionů korun. Dvakrát její záměr zrušili zastupitelé hlavního města Prahy, kteří jej museli schvalovat, pak se ale městská vyhláška změnila tak, že o prodeji nemovitostí do hodnoty 50 milionů korun mohly rozhodovat samy městské části. Starosta Jančík toho využil a v roce 2004 prosadil prodej areálu o rozloze více než 4 000 m2 za pouhých 45 milionů korun soukromé firmě Diners Club Establishment, s. r. o. (DCE) z Mariánských Hor v Ostravě, která patří jiné na Praze 5 nechvalně známé společnosti Denika Real 2000. Kupující i samotný prodej vyvolaly řadu pochybností, ostře proti němu vystupovali také lékaři – nájemci areálu, podali například žalobu na neplatnost prodeje k městskému soudu a stížnost na ministerstvo vnitra. Ale bez úspěchu.

Kupující se zavázal plnit poměrně přísné podmínky – musí respektovat územní plán, který počítá jen s využitím pro zdravotnictví, a jako věcné břemeno měl umožnit, aby v areálu dalších 10 let fungovaly zubní ordinace a lékárna. Nový majitel ale zjevně sleduje jiné cíle, než je veřejný zájem. Nechává areál chátrat, občané údajně pozorovali na střeše chlapy s krumpáči, jak rozbíjejí střešní tašky, aby stavba chátrala ještě rychleji. Hrozivý stav budovy je patrný na všech fotografiích.

Francouzi tam chtěli před časem umístit pamětní desku Františku Bakulemu, prvnímu řediteli Jedličkova ústavu, když ale viděli stav památkově chráněné budovy, tak od úmyslu odstoupili. Budova má sice v Katastru nemovitostí zapsanou dvojí ochranu: památkově chráněné území a památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, v praxi to ale mnoho neznamená.

V roce 2014 uplynulo 10 let od prodeje a DCE konečně plně odkryla karty a požádala o změnu funkčního využití území z VV (veřejné vybavení) na OB (čistě obytné). Podnět ke změně územního plánu má číslo 440, podrobnosti najdete na stránce Územní plán. V rozporu s dosud platným stavem územního plánu a záhadně, jakoby v předstihu, se ve výpisu z katastru nemovitostí už objevil text

Budova s číslem popisným: Smíchov č.p. 1977 – bytový dům!

Je to skandální situace. Vedení radnice by mělo vypovědět kupní smlouvu a žalovat současného majitele o náhradu škody, která jeho vinou na majetku sloužícímu veřejnosti vznikla. V žádném případě by nemělo dovolit změnu funkčního využití pozemku na obytné. Mělo by prověřit, jak se do katastru nemovitostí dostala výše uvedená chyba, a mělo by ji nechat opravit.

Vývoj v letech 2018-19

Z podnětu na změnu územního plánu P440 se v roce 2018 vyvinulo zadání změny územního plánu Z3104, které bylo schváleno 14. 6. 2018. Tím proces změny vstoupil do třetí, rozhodující fáze, na jaře 2019 už IPR zpracovává samotný návrh změny, který by se měl předložit k veřejnému projednání v květnu 2019.

V prosinci 2018 majitel předložil Instutitu pro plánování a rozvoj (IPR) dokumentaci k vyjádření pro územní rozhodnutí. Záměrem je, všechny budovy bývalého komplexu sanatoria Sanopz zbourat a místo nich postavit nový areál „Kliniku a apartmány se zdravotnickými a sociálními službami Na Cihlářce č.p. 1977“.

V dokumentaci se píše: „Má být složený ze struktury menších hmot pravoúhlého charakteru (2-5 NP a 1-3 PP), částečně usazených na subtilních betonových sloupech tak, aby v úrovni 1. NP vytvářely částečně krytý, veřejně přístupný prostor s parkovými úpravami. Podhledy objektů budou opatřeny vysoce reflexním povrchem, který bude odrážet vegetací porostlý terén a spolu s betonovými sloupy tvořit při pohledu vzhůru iluzi vzrostlých stromů. V areálu bude umístěno 39 apartmánových jednotek 1-5+KK, o celkové podlažní ploše 6176 m2. Klinika (690 m2) bude situována pod úrovní terénu v 1. PP. Kavárna s letní terasou (65 m2) bude zároveň sloužit jako vstupní prostor do rehabilitačního centra (275 m2). Při vstupu do areálu z ulice Na Cihlářce bude umístěna lékárna (144 m2). Vjezd do podzemních garáží s kapacitou 104 stání využívá mírně svažitého terénu a bude obklopen plochami porostlými vegetací. Střechy jednotlivých objektů budou tvořit soukromé zahrady s výhledy do okolí. Záměr se nachází v rezidenční lokalitě Malvazinky, která je charakteristická zástavbou vil a bytových domů se strukturou zahradního města. Samotný areál záměru bude vzhledem ke svému okolí měřítkem, strukturou zástavby a funkcí specifický.“

Jde o zcela nový záměr, zřetelně odlišný od záměru, který byl v minulosti projednáván orgány MČ Praha 5. Přestože Praha 5 s novým záměrem ještě nebyla ani seznámena a územní řízení dosud nebylo zahájeno, IPR už k němu dal svůj souhlas, viz Vyjádření IPRPoskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Nejen starší ale i poslední vývoj kauzy tedy má znepokojivé rysy. Manipulativní až podvodný je už samotný název záměru „Klinika a apartmány se zdravotnickými a sociálními službami“, když zcela dominantním motivem projektu je výstavba bytů. Klinika, rehabilitační centrum a lékárna totiž mají dohromady zabírat 1109 m2, tj. jen 18% celkové podlahové plochy, a to ještě většinou v podzemním podlaží. Máme také značné obavy z toho, jak bude vyzývavě moderní architektura nějakých kostek s reflexními plochami na betonových sloupech, vytvářejících iluzi vzrostlých stromů, ladit s konzervativní vilovou zástavbou v okolí, zejména například se strohou účelností sousední významné funkcionalistické památky – Winternitzovy vily.

Umístění 39 bytových jednotek a 104 parkovacích stání by mnohonásobně překročilo intenzitu využití sousedních pozemků, po dokončení by se podstatně zvýšil provoz v ulici Na Cihlářce i v okolních ulicích. Místní obchodní síť, reprezentovaná jedinou už dnes velmi přetíženou prodejnou Albert, není na nápor nových obyvatel vůbec připravena, autobusy linky 137 už dnes váznou v dopravních zácpách a situace se ještě zhorší po nastěhování dalších stovek obyvatel do nových domů v České a na Waltrovce. Na Malvazinkách citelně chybí lékařská péče, do nejbližších poliklinik Kartouzská a Lípa v Nových Butovicích je daleko a špatné spojení, místní lidé tedy mají velký zájem, udržet zde opravdové zdravotnické zařízení, ne nějakou luxusní kliniku jen pro bohaté a cizince. IPR ale na zájmy a potřeby místních obyvatel nehledí, zajímá ho jen ta okázalá „architektura“ a ve všem jde nadstandardně na ruku investorovi.

Ke kauze se 23. 4. 2019 znovu vrátil Výbor pro územní rozvoj MČ P5 (VÚR) a přijal usnesení, kterým žádá Odbor pro územní rozvoj MČ P5 (OÚR), aby požádal investora o seznámení VÚR se záměrem využití pozemků dotčených změnou Z3104.

Vývoj v roce 2020

21. 1. 2020 byl záměr investiční skupiny KKCG poprvé veřejně předveden na půdě radnice. Na jednání Výboru pro územní rozvoj se dostavily asi 3 desítky občanů.

Ing. Arch. Saganová a Ing. Arch. Pujman prezentovali podkladovou studii „Zdravotnického a ubytovací zařízení v ulici Na Cihlářce“ k žádosti o změnu územního plánu z funkce VV na OB-G s pevnou značkou VV (česky: pozemek určený pro veřejné vybavení se má změnit na pozemek pro obytnou výstavbu s vysokou mírou zastavění s tím, že blíže neurčená část stavby má dál sloužit jako veřejné vybavení). Navrhované „zařízení“ se má skládat z velikých krychlí, které vyplní téměř celý půdorys pozemku a na většině půdorysu bude sahat až do výše 5 nadzemních podlaží – téměř ke špičce střechy stávající hlavní budovy Sanopzu. Takto poskládaná budova má mít podlažní plochou 7350 m2, v suterénu má vzniknout 109 parkovacích míst, v přízemí pasáž s kavárnou a s přístupy do „kliniky“, v dalších patrech mají postupně ubývat další prostory „kliniky“ a přibývat ubytovací jednotky, těch má být celkem 39. Zahrada, kterou budova z valné části zabere, se má „přestěhovat“ na ploché střechy krychlí.

V hodně bouřlivé debatě vystoupili občané Ing. Černý, p. Vidmarová (zastupující 50 členů spolku Za Zelené Malvazinky), Ing. Arch. Kašparová (zástupkyně veřejnosti zmocněná 450 občany usilovat o zachování funkce VV), RNDr. Stárková, p. Bazika, p. M. Poláková, p. Růžičková a další. Namítali, že budova je příliš veliká až megalomanská, že zastíní a znehodnotí okolní obytné domy, že svým charakterem vůbec nazapadá do okolní zástavby většinou izolovaných vil v zahradách, že záměr není v souladu s připravovaným Metropolitním plánem, který zde předpokládá jen 3-patrovou zástavbu, že budova má mít mnohem vyšší koeficient podlažních ploch než okolní domy, že obec by se neměla vzdávat posledních ploch určených pro veřejné vybavení, když v oblasti Malvazinek téměř veškeré veřejné vybavení chybí, že auta návštěvníků a nových obyvatel nadměrně zatíží dosavadní klidnou obytnou čtvrť, atd. Zvláště vystoupení p. Ing. Arch. Kašparové a přehlednými jasně strukturovanými argumenty přítomní občané odměnili bouřlivým potleskem.

Projektanti těžko objasňovali, komu bude ubytovací zařízení vlastně sloužit, říkali, že „klinice“, že byty tam nebudou, což ale nevysvětluje, proč usilují o funkci OB. Nepřesvědčili nikoho, že ubytovací zařízení přinese nějaký prospěch obyvatelům Prahy 5, sloužit bude zřejmě tzv. „lepšolidem“ – bohatým z celého světa. Debata se vedla také o to, zda oblast je nebo není stabilizovaným územím, zda a jakou formou bude pokračovat debata projektantů s místními obyvateli. Občané se marně dovolávali toho, aby přítomní zastupitelé hájili zájmy místních občanů – svých voličů.

Členové VÚR Ing. Arch. Hamanová (Starostové a nezávislí), JUDr. Homola (Starostové a nezávislí), Herold (ODS), Mgr. Doležal (ODS), K. Poláková (ODS), Slabý (ANO 2011) a Ing. Arch. Vacek i vedoucí odboru územního rozvoje Ing. Kábrt jako jeden muž záměr chválili a obhajovali. VÚR nakonec odmítl odklad a 7 hlasy se vyjádřil pro změnu územního plánu. Proti se postavili jen 2 členové VÚR – Ing. Kryl a Ing. Arch. Jobová (oba nezávislí, nominovaní za Piráty), kteří zastávali názor, že o záměru je třeba ještě vést debatu.

PS. Zajímavou shodou okolností jen 3 dny před tímto jednáním VÚR vyšel v Lidovkách článek věhlasného historika architektury Zdeňka Lukeše Smutný pohled na Mrázovku, v němž autor píše: Ulici U Mrázovky (od níž je Sanopz vzdálen jen 100 m) … „po obou stranách lemují vilové objekty, některé i velmi cenné. Jenže mezi nimi najdeme i domy, jež tu snad přistály z hodně vzdáleného vesmíru. Návštěvníkovi radost rozhodně neudělají: ať už svými kyprými postmoderními tvary, nebo agresivní barevností. A klidně také obojím. Další vilka má pro změnu hrůznou nástavbu, převyšující vše kolem. Jsme uprostřed památkové zóny, tak je zatěžko pochopit, že tohle mohl někdo povolit. Účelem zón je přece chránit urbanistickou strukturu.“ Škoda, že tohle členové VÚR nečetli. Co asi jednou Zdeněk Lukeš řekne objektu, který má na střeše ne jednu, ale celou baterii nástaveb, a objem má 3x větší než všechny domy kolem ?

Odkazy na další informace

IPR: Změna územního plánu Z3104
Wikipedia: Nemocnice Na Homolce a Sanopz
Wikimedia: Na Cihlářce 6
Klub přátel starého Smíchova: František Bakule
Kauza na konci tunelu: Kauza Jančík

Významné události a dokumenty

15.04.2020 Ing. Arch. Marie Kašparová: Reakce zástupkyně veřejnosti na odpověď radního Mgr. Zdeňka Doležala na interpelaci Ing. Milana Kryla
31.03.2020 Zdeněk Doležal: Odpověď Mgr. Zdeňka Doležala na interpelaci Ing. Milana Kryla
25.02.2020 Ing. Milan Kryl: Interpelace na radního Mgr. Zdeňka Doležala
08.02.2020 Ing. Arch. Marie Kašparová: Tisková zpráva zástupkyně veřejnosti k prosazení funkčního využití VV (veřejné vybavení) v areálu SANOPZ Na Cihlářce Praha 5
29.01.2020 RMČ P5: Usnesení č. RMČ/5/106/2020 – souhlas změnou ÚP
28.01.2020 Zástupce veřejnosti: Otevřený dopis starostce a radním MČ P5
28.01.2020 SVJ Na Cihlářce: Otevřený dopis veřejnosti starostce a radním MČ P5
21.01.2020 Ing. Milan Kryl: Developerský projekt Na Cihlářce: Radnice hájila zájmy developera, Piráti zájmy občanů
01.09.2019 Pětka – Zdeněk Doležal: Moderní pojetí seniorského bydlení ?
01.08.2019 Stavební fórum: KKCG představí projekt na místě bývalého sanatoria v P5
17.06.2019 Místní občané: Stanovisko sousedů k záměru zástavby areálu bývalého Sanopzu
25.02.2019 Místní občané: Výzva k samosprávným orgánům MČ Prahy 5
25.07.2018 Zelené Malvazinky: Připomínka k Metropolitnímu plánu
01.10.2004 E15 Euro: Ostravská invaze
24.09.2004 ČTK: Praha 5 prodá areál Na Cihlářce za 45 milionů korun
29.01.2004 Rozhlas Regina: Radnice Prahy 5 nesmí prodat areál na Cihlářce
09.07.2002 iDnes.cz: Sanopz stále chátrá, co bude dál?

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta