window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

15. 8. 2013

Poslední aktualizace: 15.08.2013

Central Group chce okraj Dalejského údolí změnit na stavební pozemek. MČ Praha 13 se k návrhu změny vyjádřila kladně. Vyšla z usnesení Rady z roku 2004 a zastupitelstvo ani komise rozvoje o změně nejednaly. Magistrát zařadil požadavek do IV. vlny celopražsky významných změn UP a termín připomínek stanovil na 27. 12. 2012. V době vrcholícího adventu musela občanská sdružení sepisovat připomínky a občané sbírat podpisy na petici.

Občanské sdružení Prokopovo ve své připomínce mj. píše: „Je nepřijatelné, aby změny územního plánu v tak cenné lokalitě, nalézající se v těsné blízkosti přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí a přírodní rezervace Prokopské údolí, byly diktovány tlakem investorů na novou zástavbu.“

Zuzana Drhová, zastupitelka MČ Praha 13 (za SZ) ve své připomínce uvádí: „Navrhujeme ponechat toto území o celkové ploše 17 482 m2 jako nezastavitelné – s funkčním využitím ZMK a NL. Navrhovaná změna není zdůvodněna a jde proti platným Zásadám územního rozvoje a otevírá další urbanizaci tohoto území v těsné blízkosti přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí bez dostupné dopravní a technické infrastruktury.“ Petici k této připomínce podepsalo 233 lidí.

Odkazy na další informace

Central Group: Projekt Rezidence Nad Dalejským údolím (umístění)
Wikipedie: Velká Ohrada

Významné události a dokumenty

15.08.2013 Wikipedie.org: Dalejské údolí
10.02.2013 Aktuálně.centrum.cz: Zastavět přírodní památku? Radnice kývla developerům
29.01.2013 Tisková zpráva ZO SZ Praha 13: Ne další zástavbě u přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí
26.12.2012 OS Prokopovo: Připomínka k návrhu zadání změny č. Z 2802 ÚP hlavního města Prahy
10.12.2012 Arnika: Domovy Pražanů může ohrozit čtvrtá stavební vlna, pomoct si můžou podáním připomínek
29.11.2012 Zuzana Drhová, zastupitelka MČ Praha 13: Požadavek zamítnutí změny územního plánu č. Z 2802

Fotogalerie

Autoři: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná