VŽP: VKP Spiritka, skládka Motol, kácení U Blaženky, Strategie rozvoje MČ, Pod Majerovic, Klimatický plán HMP

23. 5. 2021  |  Jednání Výboru pro životní prostředí MČ Praha 5 ze dne 13. května 2021. _____________________________________ Kontrola úkolů: ÚKOL: Rada městské části (MČ) souhlasila s dalším monitoringem skládky Motol za ~227 tis. včetně průběžného informování o výsledcích, do konce roku navrhne Odbor správy veřejného prostranství a zeleně další postup. Budoucnost skládky se více»

VÚR: BD Zahrady Hřebenka, BD Holečkova 1785/66, Strategie urbanizace Prahy 5

20. 5. 2021  |  Zpráva z jednání VÚR, 4. 5. 2021 Přítomní všichni členové výboru: Ing. arch. Zuzana Hamanová (předsedkyně), Bc. L. Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. Z. Laciga, Ing. Richter, K. Poláková, Ing. arch. Jobová, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola, Bc. Martin Slabý, za odbor územního rozvoje ÚMČ P5: více»

U Blaženky západ

24. 3. 2021  |  Kde to je ? Podívejte se na mapu. Západní konec ulice U Blaženky sestupuje ostrými serpentinami na dno údolí, kde v minulosti stála usedlost Popelka. Údolí otevřené na sever je sevřené strmými svahy – svah na východě patří do katastrálního území Smíchov, protější svah do katastrálního území Košíře a je součástí více»

VŽP: Participativní rozpočet, zahrádkářská kolonie Pod Majerovic, významný krajinný prvek Spiritka

18. 2. 2021  |  Zpráva z jednání Výboru pro životní prostředí dne 11. 2. 2021 Participativní rozpočet Ročník 2020 vyhrálo 15 projektů, z toho 5 menších bude realizováno do léta (2x lavička Na Zatlance a na Barrandově, zastínění hřiště, květinové louky, cesta u Tyršovy školy v Jinonicích). V úterý 16. února proběhne setkání s autory všech projektů a více»

VÚR: Ubytovací zařízení v tenisovém areálu Motol, BD Malá Houdova, Nádraží Stodůlky, Blue Future Barrandov, Obcházení pravidel zástavby, Aktualizace územně analytických podkladů

28. 12. 2020  |  Zpráva z jednání VÚR dne 1. 12. 2020 Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj:Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. L. Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová. Ing. Z. Laciga, Ing. Richter, K. Poláková, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola, Bc. Martin Slabý, za stavební úřad více»

VÚR: Obřadní síň, Viladům Na Cihlářce, Spiritka, V Ostružiní – Kvapilova, účelové dělení pozemků, Vojenský areál Jinonice, K Dalejím, Metro Radlická

19. 12. 2020  |  Zpráva z jednání VÚR, 24. 11. 2020 Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. L. Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová. Ing. Z. Laciga, Ing. Richter, K. Poláková, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola, Bc. Martin Slabý, za stavební úřad více»

VÚR: Smíchov City South, Aktualizace ZÚR HMP

13. 12. 2020  |  Zpráva z jednání VÚR, 22. 9. 2020 Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. Lukáš Herold, Ing. Richter, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, Bc. Slabý, JUDr. Tomáš Homola, RNDr. Palovský, za stavební úřad MČ: Ing. více»

VÚR: Rezidence Hansfalkovský dvůr, BD Nad Klamovkou, Holyně

13. 12. 2020  |  Zpráva z jednání VÚR, 1. 9. 2020 Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová – předsedkyně VÚR, Bc. Lukáš Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, Bc. Slabý, JUDr. Tomáš Homola, za Radu MČ: Mgr. Doležal, za stavební úřad více»

Výkup usedlosti Cibulka – vyjádření Ing. Jana Šedivého, člena Zelených a odborníka na oceňování nemovitostí

11. 11. 2020  |  S následujícím příspěvkem vystoupil náš člen a odborník na oceňování nemovitostí Ing. Jan Šedivý na zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 v úterý 10. listopadu 2020. Zelení rekonstrukci usedlosti Cibulka dlouhodobě podporují a pokládají přístup současného majitele k této cenné kulturní památce celopražského významu za zcela nepřijatelný, ale zároveň považujeme za více»


Facebook