19. 9. 2017

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 9. 2017

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Bezplatný převod pozemků na Starém Barrandově, rozšíření stávajícího a vybudování nového dětského hřiště

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci bezplatného převodu pozemků na Starém Barrandově a rozšíření stávajícího a vybudování nového dětského hřiště.

Rada MČ Praha 5 podle usnesení číslo 28/791/2017 ze dne 21. 6. 2017 schválila návrh požádat o bezplatný převod pozemků parc.č. 863/49 a 849/1, k. ú. Hlubočepy, z majetku státu za účelem výstavby bydlení a bez zmínky o existenci dětského hřiště. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových však žádosti MČ P5 o bezúplatný převod pozemků na MČ P5 nevyhověl z důvodu, že v žádosti prezentovaný záměr bytové výstavby není veřejným zájmem. Ještě před podáním žádosti MČ o převod pozemků podala žádost o koupi pozemků soukromá osoba podnikající v realitách. Pokud by bylo vypsáno výběrové řízení, musela by MČ ostatní zájemce přeplatit. Přitom stát by pozemky MČ dal zadarmo právě na dětské hřiště provozované ve veřejném zájmu s tím, že by se MČ zavázala, že bude dětské hřiště Na Habrové provozovat 20 let a pozemky neprodá.

Co by s tím Rada MČ měla dělat, až získá pozemky do své správy či vlastnictví? Domnívám se, že by Rada MČ měla jít ještě o krok dál – nevyjadřovat se k uvedeným parcelám zcela neurčitě a jen neslíbit občanům v odpovědi na jejich petici, že hřiště nezlikviduje bez náhrady. Měla by naopak hřiště rozšířit o další prvky pro děti i pro dospělé a seniory a vybudovat zázemí. Především však zapojit občany do participativního plánování rozšíření hřiště, aby sami občané mohli formulovat své potřeby.

Nejbližší dětské hřiště, jak potvrdil kolega Damašek, který materiál jako gesční radní k pozemkům předložil, je až na druhé straně za rušnou ulicí K Barrandovu v ulici Pražského. Což je pěšky poměrně daleko a u malých dětí bez dohledu rodičů prakticky nemyslitelné. Hřiště by měla být v rozumné docházkové vzdálenosti a podporovat komunitní život a zdravý pohyb místních občanů a občánků.

Přidat by se také mohla i výstavba hřiště v ulici Devonská na parc. č. 981/1, 640/101 a část 1665/1, k. ú. Hlubočepy patřící Magistrátu hl. m. Prahy s funkčním využitím OB, kde je pískoviště vybudováno před desítkami let na náklady obyvatel okolních domů. MČ by mohla zažádat o změnu ÚP z funkce čistě obytné na veřejné vybavení, nechat si svěřit pozemky do správy a postavit zde řádné hřiště pro děti. V okolí Devonské přibývá rapidně nová zástavba, do které se jistě nastěhuji další rodiny s dětmi, které přibydou k stovkám stávajících rodin. Vybudováním hřiště v Devonské byste ukázali, že umíte nejen měnit zeleň a zahrádky na výstavbu, ale také že umíte pro občany vybudovat dokonce i něco nového – tak, jak po vás už loni požadovala petice, kterou podepsalo přes 700 místních obyvatel.

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Je Rada MČ ochotná vyslyšet potřeby občanů v lokalitě starého Barrandova?
  • Pokud stát již neuznal výstavbu tzv. sociálních bytů za veřejný zájem a MČ může pozemky pouze odkoupit v soutěži s developery za nejvyšší cenu, jak zabrání zrušení hřiště, pokud nedokáže developery přeplatit?
  • Předloží Rada MČ novou žádost o převod pozemků z vlastnictví ČR za účelem veřejného zájmu provozování dětského hřiště pod záštitou městské části, případně o uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy za stejným účelem?
    (Nevím, zda Rada MČ již takové kroky náhodou nepodnikla, nefunguje mi přístup k materiálům Rady a Zastupitelstva MČ)
  • Je Rada MČ ochotná vybudovat další hřiště v Devonské ulici na uvedených parcelách nebo na jiných, aby byla vybudována alespoň minimální infrastruktura, která zlepší a zlidští bydlení v lokalitě?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.
Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 19. 9. 2017

Odpověď na interpelaci