25. 8. 2013

V uplynulém roce jsem stál u zrodu dvou občanských sdružení na Praze 5. Impulsem pro vznik obou byla frustrace z rozhodování „o nás bez nás“ – v oblasti personální i životního prostředí. Již za krátkou dobu bylo jasné, jak důležité je sdružování lidí se stejným zájmem.

Vznik Přátel Malvazinek, o.s. byl vyústěním šestiletého boje místních občanů o park Na Pláni. Podle záměrů Městské části Prahy 5 z roku 2006 (pod vedením starosty Milana Jančíka) a vybraného investora GEOSAN Sigma, s. r. o. má být ve více než hektarovém parku postaveno 14 objemných viladomů. Problémem ovšem bylo, že tento projekt, který ani nebyl konzultován s místními občany, byl v rozporu s Územním plánem hl. m. Prahy. Po dlouhých úředních a soudních peripetiích dospěla situace do zdánlivě patové situace: GEOSAN sice získal pro projekt stavební povolení, ale vzápětí mu bylo soudně odebráno územní rozhodnutí. Developer však nečekal, pokácel v parku 200 stromů a bez povolení oplotil staveniště a poslal na něj bagry.

Fotogalerie Park Na Pláni

Místním však už došla trpělivost, jak s jednáním developera, tak s nejednáním starosty M. Zeleného a radních Městské části, kteří problém v lednu 2013 zdědili. Nesouhlas vyústil v pochod Na Pláni a demonstraci před Radnicí MČ Prahy 5. Shromážděné stovky nespokojených občanů vyvolaly i efekt mediální, tuto kauzu již nelze přehlížet.

Fotogalerie Pochod Na Pláni (6. 6. 2013)

 

Fotogalerie Demonstrace před Radnicí MČ Prahy 5 (20. 6. 2013)

Na závěr zmíním důležité rysy občanských sdružení. Společným zájmem a aktivitou se vytvoří přátelská až rodinná komunita, v které se projevuje nasazení pro společnou věc, obětavost, štědrost a vytrvalost až neústupnost. Ať už různé boje, které občanská sdružení musí podstupovat, dopadnou jakkoli, tyto charakteristiky jsou nejcennějším bohatstvím občanské společnosti.

 

Autor: RNDr. Martin Lepšík, Ph. D.
Přípravný výbor Přátel Malvazinek, o. s.