9. 9. 2014

Vidoule_02_bnrČást přírodního parku Košíře-Motol, konkrétně Vidoule-západ, se má opět proměnit ve stavební pozemek. O změnu územního plánu usilují vlastníci pozemků zastupovaných společností Finep CZ, a.s. Zastupitelstvo Městské části Praha 5 jasně dvakrát odmítlo tento záměr. Politická reprezentace hlavního města v čele s primátorem Hudečkem (TOP09) však navzdory veškerým protestům a nesouhlasům proces změny územního plánu posvětilo.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) odhlasovalo na svém květnovém zasedání (29.  5. 2014) podnět změny územního plánu č. 143, čímž se otevřela možnost zástavby v přírodně chráněné lokalitě stolové hory Vidoule. Za vydatné podpory primátora Hudečka (TOP09) uspěli majitelé pozemků v první etapě procesu změny územního plánu na tomto území, které je právem nazýváno plícemi Prahy. Celkově se jedná již o čtvrtý pokus developerů dobýt Vidouli, které zatím vždy skončily neúspěchem. Ze strany ZHMP by pak případné schválení změny znamenalo zcela jednoznačné porušení stavebního zákona.

Na zmíněném zasedání ZHMP zastupitelé za KSČM a ODS navrhli podnět přeřadit ze seznamu „ke schválení“ do seznamu „k neschválení“, jinými slovy jej neschválit, ale návrh zablokovali zastupitelé za TOP 09: Helena Chudomelová, Jiří Liška, Ondřej Počarovský, Michal Štěpán, Nataša Šturmová a Petr Trombik hlasovali proti,  ostatní se zdrželi hlasování, což ve výsledku znamenalo, že rovněž podpořili výstavbu na Vidouli.  Zástavbu Vidoule tedy podpořily hlasy TOP09 a ČSSD.

Lukáš Budín, zastupitel Prahy 5 a předseda zelených v Praze 5 k tomu říká: „Je absurdní, že primátor Hudeček nevyslyšel postoj své expertní komise, která se jasně vyjádřila neschválit tento podnět změny územního plánu. Pan primátor nikdy neuvedl důvod, proč by měla být právě západní část Vidoule zastavěna. Sám veřejně prohlašuje, že v 99 % případů se ztotožňuje se stanoviskem komise pro územní plán, tedy expertním orgánem. Ve zbylém 1% se z politických důvodů rozhoduje jinak. Vzhledem k tomu, že komise Vidouli nedoporučila a primátor Hudeček přesto změnu prosazuje, má k tomu zjevně nějaké nepříliš zřejmé politické důvody, které nevysvětlil. Vidoule je součástí přírodního parku a přírodní park není a ani nesmí být stavební parcelou. Budeme proto požadovat na zasedání ZHMP 11. 9. 2014, aby byla schválena revokace květnového usnesení a proces změny územního plánu byl zastaven. Jakékoliv jiné řešení, včetně tzv. přerušení změny navrhované sociální demokracií, považujeme za nežádoucí a alibistické.“

„Stolová hora Vidoule je nádhernou dominantou levého břehu srovnatelnou s Prokopským údolím a nikdo nemá právo ji zničit. Zavazujeme se uchovat ji v územním plánu nezastavěnou,“ přidává Petr Štěpánek, kandidát na primátora za Trojkoalici.