19. 6. 2018

Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou

25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018

JUDr. Tomáš Homola
Radní ÚMČ Praha 5

Věc: Dopravní napojení nových budov ČSOB v Radlické ulici na stávající dopravní infrastrukturu

Vážený pane radní,

obracím se na vás jako na radního pro dopravu ve věci dopravního napojení nových budov ČSOB v Radlické ulici na stávající dopravní infrastrukturu.

V souvislosti se stavbou nových budov ČSOB vznikne komunikace, která propojí ulice Výmolova a Kutvirtova. To by umožnilo, aby řidiči, směřující od nové budovy ČSOB do centra města, nenajížděli na Radlickou na světelné křižovatce, ale zkracovali si cestu ulicemi Výmolova kolem školy pro sluchově postižené – Kutvirtova – K Závěrce – Kesnerka – Pod Kesnerkou – Ke Koulce. I v opačném směru by se řidiči mohli vyhýbat přeplněné Radlické a přijíždět ulicemi Křížová – Na Konvářce – Pod Děvínem – Kroupova – Kutvirtova – Výmolova. V obou směrech by tak enormě zatěžovali rezidenční čtvrti na Brabenci a Dívčích Hradech. Oprávněné jsou i obavy místních obyvatel, že nová spojka bude nasávat i dopravu z Radlické, plíživě promění ulice v rezidenční čtvrti na Brabenci a Dívčích Hradech v tranzitní dopravní tepny a že nerespektování zákazu průjezdu a omezení rychlosti bude mít v této jedinečné lokalitě fatální dopad na kvalitu života obyvatel.

Místní občanský Spolek Dívčí hrady dohromady přistupuje k obavám konstruktivně, proto:

 • vytipoval riziková místa, kde nárůst intenzity dopravy vytváří kolizní situace,
 • identifikoval rizika, která vzniknou otevřením nových budov banky a zprovozněním napojení ulic Výmolova-Kutvirtova,
 • požaduje umístění radaru na měření rychlosti, který by v ideálním případě hlídal i dodržování omezení průjezdu,
 • inicioval dopravní studii podporující úpravy, které povedou ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců.

Spolek také navrhl řešení dopravní situace:

 • Upravit dopravní značení u problematických míst. Křižovatku Ke Koulce/Radlická upravit značením tak, aby autobus MHD nemohl být zablokován při vjíždění do křižovatky, kde pak pokračuje v jízdě v levém pruhu směr Anděl.
 • V ústí ulic Výmolova x Kutvirtova umístit značku přikazující jízdu vlevo směr Radlická. Tím (a důslednou kontrolou) se sníží atraktivita této komunikace a prospěje se i škole pro neslyšící. Tento návrh byl i konzultován s ČSOB s pozitivním výsledkem.
 • Stavebně upravit chodník u přechodu/zastávky MHD 231 Dívčí hrady tak, aby bylo nemožné autobus objet, je-li v zastávce, jako prevence nehod za účasti chodců.
 • V křižovatce Kutvirtova/K závěrce/Kroupova upravit značení tak, aby bylo zřejmé, která silnice je hlavní, případně řidičům připomenout přednost zprava.
 • Umístit do oblasti úsekové měření rychlosti, které vynutí dodržování omezeného průjezdu a dodržování sníženého rychlostního limitu.

Ptám se vás, pane radní:

 • Zasadíte se o to, aby dopravní řešení byla co nejšetrnější vůči lokalitě Dívčích hradů?
 • Zda a jak byly zapracovány návrhy na řešení dopravní situace od místních obyvatel?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 19. 6. 2018

Odpověď na interpelaci