25. 4. 2018

Harmonogram připomínkovacího procesu návrhu Metropolitního plánu schváleného na zasedání Výboru územního rozvoje dne 24. 4. 2018:

 1. Předání návrhu Metropolitního plánu MČ P5 pořizovatelem 16. 4. 2018 (60 dnů před Společným jednáním), svěšeno z úřední desky bude 11. 6. 2018
 2. Interní jednání se zpracovatelem, vyhodnocení připomínek ke konceptu a problémových lokalit (začátek května)
 3. Zapojení pracovní skupiny MČ P5 pro Metropolitního plánu, předání podkladů (konec dubna)
 4. Seznámení s návrhem Metropolitního plánu (zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ P5 24. 4. 2018 a 15. 5. 2018, Odbor územního rozvoje MČ P5)
 5. Prezentace Metropolitního plánu pro MČ Praha
  • semináře v CAMPu pro veřejnost, organizované zpracovatelem 23. 5., 13. 6., 28. 6.2018 od 19.00 semináře pro veřejnost, 27. 4. 2018 – 10. 6. 2018 každá středa a čtvrtek od 9.00–17.00 hod. v CAMP výstava MP a zajištěna přítomnost projektanta k dotazům)
  • informační dny IPRu pro veřejnost na Andělu 2. 5. 12.00–20.00 hod., 3. 5. 10.00–18.00 hod.
  • prezentace pro MČ Praha v CAMPu 9. 5. od 14.00 hod., 22. 5. od 9.00 hod., 28. 5. od 18.00 hod.
  • prezentace pro MČ Praha 5, 14. 5. 2018 s pořizovatelem, zajišťuje Odbor územního rozvoje
 6. Formulace zásadních připomínek Městskou částí P5
  • pracovní skupina předání podnětů MČ P5 do 29. 5. 2018
  • 29. 5. 2018 na zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ P5
  • Výbor životního prostředí ZMČ P5, Komise dopravní RMČ P5 podle možností
  • zastupitelé do 29. 5. 2018
  • Odbor územního rozvoje MČ P5, Odbor dopravy MČ P5, Odbor životního prostředí MČ P5 společné jednání 5. 6. 2018, mimořádné zasedání
 7. 8. 6. 2018 projednání v Radě MČ P5, mimořádné zasedání
 8. Materiál do Zastupitelstva MČ P5 se zásadními připomínkami do 8. 6. 2018
 9. Projednání zásadních připomínek na zasedání Zastupitelstva MČ P5 19. 6. 2018
 10. Společné jednání 27. 6. 2018
 11. Předání zásadních připomínek MČ P5 pořizovateli Metropolitního plánu, do 30 dnů od společného jednání 26. 7. 2018
 12. 17. 7. 2018 zasedání Výboru územního rozvoje

Autor: Mgr. Martina Pokorná