21. 11. 2013

Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem

Vážený pane starosto,

vámi vedená radnice zařadila do seznamu kasin povolených k provozování na Praze 5 kasina, která se nachází na místech, která odporují kritériím vyhlášeným MHMP (seznam kasin viz moje interpelace ze dne 12. 9. 2013). V bodu 2e „Pravidel pro výběr míst, kde je možné provozovat loterie“ se říká: „místo se nenachází v blízkosti škol, školských zařízení, zařízení zdravotní a sociální, péče, budov, ve kterých je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné, správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských společností apod.“ (dále jen „kritéria“).

Zařazení kasin, nacházejících se na problematických místech a zařazených na seznam kasin povolených k provozování v rozporu s kritérii vyhlášenými MHMP zdůvodňujete

a) upozorněním ze strany Hlavního města Prahy na možnost diskriminačního přístupu,
b) obavou ze soudních sporů.

Z dopisu MHMP ze dne 10. 6. 2013, který je přílohou této interpelace, a na který se zřejmě odvoláváte, ale v žádném případě nevyplývá, že by Rada MČ Prahy 5 měla zařadit do seznamu povolených míst kasina nacházející se na problematických místech.

V souvislosti s tím Vás proto žádám o odpovědi na následující otázky:

  1. Jaké soudní spory týkající se kasin byly k dnešnímu dni zahájeny s MČ Praha 5?
  2. Proč byla porušena kritéria vyhlášená MHMP u pěti dodatečně zařazených kasin?
  3. Uvažujete o revokaci usnesení Rady MČ Praha 5, ve kterém zařazujete kasina nacházející se na místech odporujícím „kritériím“?

Dále je v dopisu MHMP ze dne 10. 6. 2013, který je přílohou této interpelace, uvedeno, že nelze zařadit
provozovnu Trnkovo 1112/1 do seznamu kasin povolených k provozování na Praze 5. Přesto Rada MČ
Praha 5 tuto provozovnu do seznamu zařadila.

V souvislosti s tím Vás žádám o odpovědi na otázku:

4. Z jakého důvodu zařadila Rada MČ Praha 5 provozovnu Trnkovo 1112/1 do seznamu kasin
povolených k provozování na Praze 5, přestože MHMP uvedl, že tuto provozovnu zařadit
nelze?

Prosím odpověď na každou z otázek.

V Praze dne 21. 11. 2013

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď na interpelaci naleznete na webu MČ Praha 5 v rubrice Interpelace.

Text interpelace a starosty Miroslava Zeleného ze dne 10. 6. 2013