17. 4. 2018

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

24. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 17. 4. 2018

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Jak a kdy hodlá Městská část sbírat a vypořádat připomínky k Metropolitnímu plánu od občanů?

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci sběru a vypořádání připomínek k Metropolitnímu plánu od občanů. Nenašla jsem tuto informaci v dokumentu Harmonogram projednávání návrhu Metropolitního plánu.

Územní plán je závazný dokument územně plánovací dokumentace a je jedním z nejdůležitějších nástrojů územního plánování každé obce. Je základním koncepčním dokumentem obce, který kromě dalších důležitých věcí říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek. Vytvoření nového územního plánu zároveň s sebou nese velké příležitosti, ale také rizika a týká se každého občana.

Občané mají mít možnost se nejen s návrhem územního plánu seznámit, aby věděli, co se bude s jejich nemovitostmi a v jejich blízkém či vzdáleném sousedství dít. Mají také mít možnost změny v územním plánu připomínkovat. Městská část by jim v tom měla být nápomocna a proces by měl být co nejjednodušší. Z druhé strany má být cílem Městské části má získat zpětnou vazbu od občanů, kteří v konkrétních lokalitách bydlí nebo se v nich pohybují.

Pro sběr připomínek, návod jak připomínkovat, podklady Metropolitního plánu včetně diskuze připravila Městská část Praha 6 spolu s občanskými spolky webovou stránku, na které se připomínky mohou podávat a diskutovat. Městská část následně připomínky vyhodnotí a uplatní ve svém stanovisku.

Ptám se Vás tedy, pane starosto:

  1. Na kdy je naplánováno spuštění sběru podnětů od občanů?
  2. Kolik kol sběru připomínek je naplánováno?
  3. Jaké nástroje budou použity ke sběru podnětů od občanů?
  4. Pokud jste takový nástroj nepřichystali, budete komunikovat alespoň s občanskými spolky a jaký je harmonogram komunikace se spolky?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5 V Praze dne 17. 4. 2018

Odpověď na interpelaci