10. 6. 2013

(Praha 10. 6. 2013 – Výzva starostovi MČ Praha 5 Ing. Miroslavu Zelenému, zástupci starosty MČ Praha 5 Jaroslavu Nedvědovi, zastupitelkám a zastupitelům MČ Praha 5 ve věci betonových květináčů; rezignace člena pracovní skupiny „Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“.

 

Vážený pane starosto, vážený pane radní, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé,

je to již 9 měsíců od doby, kdy Vám organizátoři a organizátorky protestu a petice proti instalaci betonových květináčů zaslali prohlášení a výzvu k odstranění betonových květináčů. Je to také již 6 měsíců od doby, kdy starosta MČ Praha 5 Ing. Miroslav Zelený na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 avizoval zřízení pracovní skupiny, jejíž cílem mělo být nalezení vhodného řešení, co s betonovými koryty. Ačkoli již bývalý starosta MČ Praha 5 Mudr. Radek Klíma slíbil veřejně na říjnovém zasedání Zastupitelstva MČ P5, že celý projekt bude zastaven, nikdy projekt zastaven nebyl. Na výtky občanů a občanek MČ reagovala přesunutím betonových koryt ze sporných lokalit do míst, kde lidé nebydlí, např. k zastávce Lihovar. Betonové květináče tak dál slouží černému výlepu reklam, vulgárním nápisům, neplní účel snižování škodlivých imisí, zabírají místo kolemjdoucím, cyklistům, vozíčkářům a rodičům s kočárky. MČ navíc musela zaplatit pokutu, kterou jí udělil Odbor památkové péče HMP a potvrdilo Ministerstvo kultury za to, že umístila betonová koryta do památkové zóny a památkové rezervace, aniž by v této věci oslovila příslušné úřady.

Panem starostou zřízená pracovní skupina se nakonec ukázala jako ne příliš funkční, povětšinou brala na vědomí informace a návrhy, které přinášel Odbor správy veřejného prostranství, případně neformální schůzky mezi panem starostou a SFŽP. Neplnila tak svůj navenek proklamovaný účel. Pracovní skupina totiž vážně neřešila žádné alternativní návrhy, které navrhoval její člen, zástupce petentů a petentek, Lukáš Budín. Na zasedání pracovní skupiny pozval i pana architekta Petera Bednára, který zde prezentoval svůj návrh na využití betonových koryt. Žádný jiný podobný alternativní projekt se ve skupině již následně neřešil a její fungování bylo značně laxní a neinvenční. Příslušný odbor nepřišel s žádnou koncepcí řešení. Ani na chvíli se vážně nezvažovala varianta zrušení celého projektu a vypsání architektonické soutěže na využití betonových květináčů.

Postup MČ P5 na nás vrhá dojem, že se radnice rozhodla odklidit většinu betonáčů na jedno místo, kde nikomu nevadí a tam je ponechat, dokud neuplyne doba skončení projektu. Nutno podotknout, že se betonové květináče nacházejí na trávě a v jejich blízkosti roste další zeleň, dokonce i větší stromy, které onu funkci zlepšování životního prostředí, na rozdíl od betonu, plní. Řešení, kdy je zeleň umístěna do betonu a beton je umístěn do zeleně a v blízkosti zeleně, tak přirozeně vyvolává negativní reakce nejen kolemjdoucích.

Z výše uvedených důvodu se člen výboru petice proti umístění betonových květináčů v ulicích Prahy 5, Lukáš Budín, rozhodl vystoupit z pracovní skupiny „Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“, do které byl přizván starostou Miroslavem Zeleným. Odmítá být zahrnovaný do práce a výsledků takovéto pracovní skupiny.

Na základě uvedených informací bychom se Vás, pane starosto, rádi zeptali:

  • Jaký je skutečný výsledek činnosti pracovní skupiny po tak dlouhé době, když se její fungování omezilo na pouhé sdílení informací a tzv. brainstorming bez konkrétních návrhů řešení a jejich preferenci?
  • Zda a kdy radnice zveřejní odbornou studii, kde se jasně prokáže, že umístěním zeleně do betonových koryt po dobu pěti let opravdu dojde ke snížení slíbených 14 tun škodlivých imisí?
  • Co se bude dít s betonovými koryty a vysázenou zelení po uplynutí pětiletého období projektu?

Rovněž bychom se rádi zeptali zastupitelek a zastupitelů MČ Praha 5, zda se budou problémem betonových květináčů zabývat na zasedání zastupitelstva, jaké budou kroky jednotlivých zastupitelských klubů v rámci pracovní skupiny, zda budou podporovat ztrátový a nesmyslný projekt, a tedy za něj převezmou spoluzodpovědnost, nebo zda podpoří rychlé a rozumné řešení, např. odstranění betonových květináčů ze všech míst a vypsání architektonické soutěže, aby betonová koryta byla užitečná po delší dobu, nebo dokonce natrvalo, než na jakou dobu je plánován projekt „snižování imisí“.

Nemůžeme být uspokojení argumentací, že v případě, že by došlo ke zrušení projektu, MČ P5 by musela celou záležitost financovat ze svého rozpočtu. Projekt je plánován na období pěti let, z toho již více než rok uplynul. Doposud jsme mohli vidět, že zeleň je v betonáčích pouze pár měsíců v roce, navíc je převážně umístěna v místech, kde již skutečná zeleň roste. Projekt je ztrátový tudíž již nyní, a pokud nebude zrušen, ztrátový bude ještě další čtyři roky, přičemž náklady na provoz betonových květináčů mohou narůstat.

Předem Vám děkujeme za Vaše odpovědi.

 

S uctivým pozdravem

 

Tatiana Konrádová, tatiana.konny(zavináč)gmail.com

Lukáš Budín, lukasbudin79(zavináč)gmail.com

 

Členové petičního výboru Petice proti instalaci betonových květináčů v ulicích Prahy 5.