20. 6. 2020

17. června proběhlo na radnici Prahy 5 projednávání plánované výstavby na pozemcích bývalého sanatoria Na Cihlářce 1977/6 (SANOPZ). Setkání se zúčastnilo asi třicet občanů a občanek. Zástupkyně investora KKCG Ing. Saganová prezentovala variantu původního objektu sníženou podél severního okraje (směrem do Motolského údolí/Petřína) o „patro“, tj. celkem o 226 m2 podlahové plochy. Prezentována byla i studie zastínění okolních pozemků, která podle investora dokládá, že směrem na sever nebude zastínění výraznější než v současnosti. Snížení do boků se nekoná, na což přítomní místní obyvatelé opakovaně upozorňovali. Vizualizace plánované zástavby z boku prezentovány nebyly a neplánuje se ani snížení počtu parkovacích míst.

Zelení již dříve upozornili, že tento pozemek určený pro veřejné vybavení se má změnit na pozemek pro obytnou výstavbu s vysokou mírou zastavění (blíže neurčená část stavby má nadále sloužit jako veřejné vybavení). Navrhovaná stavba se má skládat z velikých krychlí, které vyplní téměř celý půdorys pozemku a na většině půdorysu bude sahat až do výše 5 nadzemních podlaží – téměř ke špičce střechy stávající hlavní budovy sanatoria. Takto poskládaná budova má mít podlažní plochou 7350 m2, v suterénu má vzniknout 109 parkovacích míst, v přízemí pasáž s kavárnou a s přístupy do „kliniky“, v dalších patrech mají postupně ubývat další prostory „kliniky“ a přibývat ubytovací jednotky (celkem 39). Zahrada, kterou budova z valné části zabere, se má „přestěhovat“ na ploché střechy krychlí.

Přibližně deset občanů a občanek vystoupilo s často velmi emotivními příspěvky, z nichž zřetelně vyznívalo, že jsou zásadně proti projektu jako celku. Místostarosta Herold pronesl jasné vyjádření ve stylu, že jde o podobný odpor, jaký zlikvidoval plánovanou budovu Národní knihovny od Jana Kaplického na Letné, tedy o „zpátečnické“ protesty nedoceňující navrhovanou moderní architekturu.

Se svým příspěvkem vystoupil i Pavel Světlík (Praha sobě), zastupitel Hlavního města Prahy, upozornil na limity dané územním plánem a prohlásil, že on bude proti projektu hlasovat na úrovni pražského magistrátu. Radní MČ Praha 5 Zdeněk Doležal (ODS) opakovaně upozorňoval na to, že se setkání nekoná kvůli změně územního plánu.

Z našeho pohledu nejzajímavější bylo přečtení dopisu zahradní architektky, která popisovala zeleň na objektu. Před objektem budou čtyři okrasné třešně, v „atriu“ stínomilné rostliny se závlahovým systémem a v místech „otvorů“ mezi stavebními kostkami budou vysázeny habry (ty kvůli podzemním garážím nebudou příliš vzrostlé, navíc habr je primárně světlomilná dřevina). Dřeviny na okraji pozemku budou zachovány, „pokud to nebudou limitovat terénní úpravy“, a budou součástí soukromých zahrádek oddělených živými ploty nebo popínavými rostlinami. Na střechách budou soukromé terasy, na nichž bude maximalizováno množství rostlin, ať již pomocí vyvýšených záhonů nebo květníků. Podle nás jde o zcela jasné popření původně prezentovaného „zeleného“ projektu.

Chystané výstavbě tedy v lokalitě zřejmě padne za oběť všechna stávající zeleň, na minizahrádkách bude trávník či keřík, před domem čtyři sakury, na střechách rostliny podle angažovanosti obyvatel (což může znamenat i naprostou absenci zeleně) a v atriu živořící rostliny s nutností pravidelné obměny.

Místní občané a občanky byli samozřejmě obviněni, že na místě areálu SANOPZ navěky chtějí ruinu. Těmito argumenty se však zástupci investora a prodevelopersky orientovaní politici snaží zakrýt skutečnost, že místní zcela oprávněně preferují řešení, které nenaruší charakter památkové zóny historických Malvazinek a ideálně takové, který neposkytne jen několik málo luxusních bytů, ale spíše chybějící občanskou vybavenost.

Postřehy z jednání sepsal náš člen Pavel Štorch.