26. 7. 2013

Průhěh jednání

Koalice UNP s podporou ODS a ČSSD na 26. ZMČ 20. 6. 2013 dala několik bodů tzv. „na stůl“ neboli nikoli podle jednacího řádu 10 dní předem a neobtěžovala se je projednat ani ve výborech, komisích a mezi zastupitelskými Kluby. Následně je navrhla předřadit v programu, což u případu Na Pláni umožnilo, aby se rozprav účastnili občané a nečekali na „půlhodinku občanských interpelací“. Předseda Klubu SZ Onřej Velek předřazení bodů Žvahov-TCP i GEOSAN-Na Pláni podpořil.

UNP a ODS opět předvedly drobné politické fauly: předsedající se nehlásil jako každý jiný zastupitel do rozpravy i když nebyl předkladatel, neukončil ani nekomentoval tzv. technické poznámky ODS použité k jinému účelu, přerušoval poznámkou již probíhající hlasování, a ponechal bez komentáře naprosto nezdvořilé a osobní „přímé oslovování“ např. od UNP Šestáka, ODS Herolda.

Školní areál Pod Žvahovem

Proběhla rozprava o nutných ale možná nefektivních investicích do zanedbaného školního areálu. Radnice po letech drahých soudních sporů (zahájených už za starosty Jančíka) konečně prohrála a musí do školního arealu investovat, protože hygienická služba požaduje odstranit závady. Průběh diskuse je zde.

Na Pláni

Proběhla podrobná rozprava, viz zde. Koalice UNP s podporou ODS problém Jančíkova GEOSANU v lokalitě Na Pláni neřeší. Pro veřejnost a voliče bude možná zajímavé, jak zastupitelé z UNP, ČSSD, ODS a VV zamítli vstřícné návrhy klubů SZ a TOP 09.

Jednací řád

Klub SZ bude požadovat systémová zlepšení „jančíkovských jednacích řádů“, ktere zjevně současným držitelům moci vyhovuji.

Klub SZ požádá formou interpelace (na které UNP starosta a předseda KV ODS Herold musí odpovědět), aby předsedající (většinou UNP Zelený) a předseda návrhového výboru (ODS Najmon) četli do dalšího stena pořádně čísla bodů programu a plné názvy bodů. Další požadavek Klubu SZ je aby úřad, který vynakladá finance na titul ISO 9000 minimálně den před jednáním ZMČ, zveřejnil pro veřejnost i novináře seznam navrhovaných bodů (tím odpadne problém s body tzv na stůl).

Klub SZ požaduje, aby neutrální úředníci odboru servisních služeb (vedoucí byvalý kandidát TOP/UNP Daniel Ottomanský) zajistili pro efektivní hlasování promítání hlasovatelných usnesení, aby tyto návrhy zapsali do záhlaví hlasovací tabulky, aby hlasovací tabulky (i s nepřijatými usneseními, se stenozáznamem, videem i zvukem zveřejňovali).

Bohužel ještě tři roky po pádu „jančíkovy diktatury“ ponechala vítězná TOP (dnes UNP) s podporou předsedy a členů KV tzv. „jančíkův“ jednací řád zastupitelstva téměř neupravený (koalice jen na podnět VV upravila vystoupení veřejnosti na pevnou půlhodinu, aby občané nemuseli čekat s vystoupením až na konec ZMČ.
Starosta UNP Zelený i občanský demokrat, předseda KV ODS Herold, ale ani předsedkyně FV ČSSD Váchová děravý jednací řád zastupitelstva nezlepšili. Nadále se jednací řád řídí výkladem UN Šestáka, že „protinávrhem je vše co nepředložil předkladatel“. Dále jednací řád neupravuje technické detaily interpelací – UNP Zelený vyvolal submisivního úředníka OSS, aby mu interpretoval zákon o Praze… :- ))

Ing. Ondřej Velek – zastupitel, předseda Klubu SZ , ondrej.velek(zavináč)praha5.cz, 604 334 424

Další informace: Steno záznam, Tabulka hlasování