22. 11. 2016

Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou

15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016

JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5

Věc: Lávka na Císařskou louku

Vážený pane radní,

obracím se na Vás ve věci výstavby lávky pro chodce a cyklisty na Císařské louce. Projekt klenuté lávky, která by propojila severní cíp Císařské louky se smíchovskou náplavkou, aby byl byla průchozí a průjezdná na kole, byl připraven již v roce 2008 a odhadovaná cena byla tehdy 32 milionů.

V září 2015 zpracovala Technická správa komunikací Praha studii, která navrhovala tři varianty zdvihací lávky. K jedné z variant bylo obdrženo i kladné stanovisko památkové ochrany, nicméně IPR Praha s předloženými variantami vyslovil nesouhlas a požadoval vypsání architektonické soutěže.

Ptám se vás, pane radní:

  • V jaké fázi se projekt nachází?
  • Proběhla nebo se chystá nová architektonická soutěž požadovaná IPRem?
  • Je již známa nová odhadovaná cena?
  • Kdy bude projekt a jeho případné varianaty projednány na dopravní komisi?
  • Kdy se uskuteční veřejné projednání projektu s občany na Praze 5?
  • Má nebo připravuje MČ vytvoření celkové krajinářské koncepce Císařské louky?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 22. 11. 2016

Odpověď na interpelaci