21. 11. 2013

Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem

Vážený pane starosto,

ve své interpelaci ze dne 12. 9. 2013 jsem Vás upozornil, že jste v rozporu se svým slibem nezveřejnil audity, analýzy a studie pořízené MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč (dále jen „studie“). Toto nezveřejnění ve své odpovědi na výše zmíněnou interpelaci zdůvodňujete tím, že studie obsahují citlivé informace týkající se Městské části Praha 5 a dále, že dané dokumenty zveřejníte „ve chvíli, kdy budou ukončeny procesy ekonomického vyjednávání“.

Osobně se domnívám, že není pravdou, že by všechny mnou zmíněné „studie“ obsahovaly jakékoliv „citlivé informace“ (ať už to znamená cokoliv) a že není možné, aby byl z veřejných prostředků hrazen vznik studií, ke kterým následně veřejnost nemá přístup. Jako příklad uvádím „Analýzu efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický vývoj a strukturu školních zařízení“ od firmy VGD – AUDIT s. r. o. v ceně 2 160 000 Kč.

V souvislosti Vás žádám o odpovědi na následující otázky:

  1. Jaké typ citlivých informací obsahuje „Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám…“?
  2. V jakém termínu (měsíc a rok) očekáváte ukončení procesů ekonomického vyjednávání v souvislosti se „studií“ „Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický vývoj a strukturu školních zařízení“
  3. V jakém termínu (měsíc a rok) očekáváte ukončení procesů ekonomického vyjednávání v souvislosti se „studií“ „Energetická certifikace budov ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5“ (hodnota studie 2 352 000 Kč)?
  4. V jakém termínu (měsíc a rok) očekáváte ukončení procesů ekonomického vyjednávání v souvislosti se „studií“ „Pasportizace, audity bytových a nebytových fondů“ (hodnota studie 4 790 000 Kč)?
  5. V jakém termínu (měsíc a rok) očekáváte ukončení procesů ekonomického vyjednávání v souvislosti se „studií“ „Studie proveditelnosti posuzující ekonomické možnosti financování a výstavby sociálních bytů na území MČ Praha 5″ (hodnota studie 2 274 000 Kč)?
  6. V jakém termínu (měsíc a rok) očekáváte ukončení procesů ekonomického vyjednávání v souvislosti se „studií“ „Přehledový audit hospodaření MČ Praha 5 za období 2009 – 2010“ (hodnota studie 2 136 000 Kč)?

Prosím odpověď na každou z otázek.

Děkuji za odpověď.

V Praze dne 21. 11. 2013

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď na interpelaci naleznete na webu MČ Praha 5 v rubrice Interpelace.