19. 9. 2017

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 9. 2017

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci odkupu železniční staniční budovy v Hlubočepech.

Železniční stanice byla v Hlubočepech zřízena současně se zprovozněním tratě v úctyhodném roce 1873. Trať spojuje Prahu 5, Řeporyje, Nučice, pokračuje dál na Beroun a výletní trasu na Karlštejn, což je velmi oblíbená turistická trasa.

Podle informací Odboru správy a prodeje majetku a. s. České dráhy byla železniční staniční budova nabídnuta k přímému odkupu Městské části Praha 5. Pokud by byla budova nádraží vyhlášena památkovým úřadem jako chráněná, vyhláška by stejně nezajistila její absolutní ochranu, jak vidíme například u Lihovaru Smíchov a mnoha usedlostech na území Prahy 5.

Byla by škoda, aby budovu z 19. století, která si zaslouží být chráněna, pohltil a zničil developer, například JRD, který v Prokopském údolí staví nejvíce a koupil sousední pozemek bývalého Technoplynu a zboural krásnou budovu továrny. Ochrana kulturních památek nebo budov, které stojí za to prohlásit za kulturní památku, je vizitkou Prahy 5 coby dobrého hospodáře.

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Vyjednává MČ odkoupení železniční staniční budovy Nádraží Hlubočepy?
  • Kdy plánuje MČ odkoupení budovy realizovat?
  • Pokud ví, jak by MČ budovu využila?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.
Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 19. 9. 2017

Odpověď na interpelaci