19. 9. 2017

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 9. 2017

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Opětovné jmenování paní Evy Čechové vedoucí Odboru Stavebního úřadu

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci opětovného jmenování Evy Čechové vedoucí Odboru Stavebního úřadu.

Rada MČ jmenovala paní Ing. arch. Evu Čechovou, MBA opět staro-novou vedoucí Odboru Stavební úřad, a to s účinností od 1. 9. 2017. Za účasti TOP 09 a KDU-ČSL v tomto volebním období byla paní Eva Čechová jmenována již dvakrát, teď a pár dnů po odvolání členů Strany zelených a Sociální demokracie z Rady MČ.

Jméno paní Čechové skloňují velmi negativně snad všechny občanské spolky na Praze 5 věnující se územnímu rozvoji a poukazují na její kontroverzní a nekoncepční rozhodnutí ke stejně kontroverzním stavebním záměrům – vždy ve prospěch naddimenzovaných staveb, často za hranou zákona a rozhodně nikoli ve prospěch občanů Prahy 5.

Z dlouhého seznamu za všechny pár příkladů:

  • Vydala územní rozhodnutí na Kaskády VI, VII a IX a Kaskády FGHI i přes námitky na nesoulad s územním plánem a prostě schválila výjimečnou přípustnost bez ohledu na chybějící infrastrukturu a stupňující se problémy s parkováním na sídlišti Barrandov.
  • Dne 17. 5. 2016 na zasedání VÚR starosta Klíma prohlásil, že další výstavba na Barrandově musí být v souladu se studií zpracovávanou A69 a bez souhlasu MČ se nic nepostaví. O den dříve vydala Radou znovu čerstvě pověřená vedoucí Stavebního úřadu paní Čechová územní rozhodnutí pro výstavbu třech nových domů ve prospěch Finepu (Kaskády C, D, E).
  • V případě Residence Výhledová – Viladomy Žvahov povolila stavbu bez geologického průzkumu a aniž by byl zajištěn přístup ke stavbě.
  • Medak House – neodhalila záměrně zkreslenou vizualizaci, na jejímž základě posuzovala přiměřenost hmot projektu
  • Mezi další rozhodnutí v neprospěch občanů lze zmínit: Viladomy Farkáň, výstavba Na Pláni, v Prokopském údolí, protizákonné oplocení pozemku a vydání územního souhlasu s umístěním hospodářské budovy, ačkoli pro použití zjednodušujícího postupu nebyly splněny podmínky, v přírodním parku Košíře-Motol nedaleko usedlosti Šalamounka, neřešení černé stavby vedle nádraží Stodůlky a černé stavby terasy v památkové rezervaci mezi ulicemi Mělnická a Plaská, výstavba čtrnácti bytových domů projektu Svět Na Pláni, nerespektování charakteru čtvrtí Hřebenka a starý Barrandov.

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Jaký byl text vypsaného výběrového řízení a kde byl zveřejněn?
  • Kdo byl ve výběrové komisi?
  • Jaké byly poslední důvody rozvázání pracovního poměru s Evou Čechovou?
  • Shledává nynější Rada MČ důvody rozvázání pracovního poměru jako již neplatící nebo nerelevantní?
  • Domnívá se současná Rada MČ, že jmenování Evy Čechové není v rozporu se slibem zastupitele: “Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů”?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 19. 9. 2017

Odpověď na interpelaci