22. 2. 2016

MČ Praha 5 na návrh zelené radní Tatiany Konrádové podpořila projekt a žádost o dotaci Ministerstva vnitra v oblasti podpory integrace cizinců na lokální úrovni.

Ve spolupráci s organizacemi Integrační centrum Praha a Slovo 21 bude Praha 5 realizovat několik vzdělávacích a sociokulturních projektů s cílem zlepšit informovanost a orientaci cizinců v neznámém prostředí, zlepšit vzájemnou komunikaci a soužití mezi majoritní společností a cizinci/migranty, posílit informovanost české společnosti o jiných kulturách a odstraňovat předsudky. MČ chystá kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace (uplatnění na trhu práce, získání občanství, základy podnikání), oslavu mezinárodního dne migrantů, setkání městských částí a neziskových organizací s cílem sdílet dobrou praxi v oblasti integrace cizinců, projekt sousedských setkání majoritní společnosti a cizinců a workshopy pro děti a jejich rodiny. Příští rok bude projekt rožšářen o základní a mateřské školy.

12745570_1045631225473536_4927540301984335959_n