16. 5. 2013

Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem

Na území MČ Praha 5 je podle našich informací v cca 100 provozovnách přibližně 1 000 tzv. výherních loterijních terminálů a výherních hracích přístrojů (VLT, VHP). Na Praze 5 bylo nalezeno i několik nelegálních heren, které se vydávají za občanská sdružení či privátní kluby hráčů. Negativní dopady heren jsou všeobecně známé a společenské ztráty nekryjí „přínosy“ z odvodů z heren do pokladny radnice Prahy 5. V roce 2012 Rada MČ Prahy 5 při připomínkování vyhlášky hl. m. Prahy zrušila několik heren a v některých hernách zkrátila provozní dobu. To je nicméně podle názoru Strany zelených jen nedostatečný krok, byť správným směrem. Strana Zelených prosazuje program „nulové tolerance k hazardu“. Tzv. princip nulové tolerance k hazardu schválila v zastupitelstvu již např. MČ Praha 12 a další radnice.

V této souvislosti Vás žádám o odpovědi na následující otázky:
  1. Kolik přesně je na Praze 5 v této chvíli výherních loterijních terminálů a výherních hracích přístrojů? Prosím o odpověď ve formě čísel.
  2. Kde jsou tyto terminály a přístroje umístěny? Prosím o odpověď ve formě seznamu.
  3. Kdo provozuje tyto terminály a přístroje? Prosím o odpověď ve formě seznamu.
  4. Kolik finančních prostředků získala v tomto volebním období MČ Praha 5 z provozování VLT, VHP?
  5. Na jaké konkrétní akce byly takto získané prostředky použity?
  6. Jaké konkrétní kroky ve věci omezení hazardu na Praze 5 jsou nyní připravovány, pokud nějaké existují?
  7. Přihlásí se Rada MČ Prahy 5 k principu nulové tolerance hazardu na území MČ Prahy 5?

Prosím odpověď na každou z otázek a v požadované formě. Předem děkuji za odpovědi.

V Praze dne 16. 5. 2013

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď na interpelaci naleznete na webu MČ Praha 5 v rubrice Interpelace.