26. 2. 2013

(Praha 26. 2. 2013 – Tisková zpráva ZO Strany zelených Praha 5)

Zelení nesouhlasí s rozhodnutím vedení MČ Praha 5 pronajmout za podivně nízkou cenu 36 ha pozemků pro soukromý podnikatelský záměr Golf Club Praha. Je skandální, když MČ předjímá výsledek změn územního plánu, který by umožnil přeměnu území dle představ Golf Club Praha, tedy ztrátu další zelně a lesů přístupné veřejnosti a zábor 16 ha přírodního parku Košíře ve prospěch výdělečného projektu soukromého subjektu!

Zelení na  Praze 5 nesouhlasí s rozhodnutím Rady MČ Praha 5 (RMČ) pronajmout o.s. Golf Club Praha (GCP) pozemky v oblasti Motola a přírodního parku Košíře!

Tento pronájem je  nepřijatelný ze dvou hledisek:

  1. cena a délka pronájmu – za pronájem 36 ha obdrží MČ Praha 5 ročně necelých 525 tisíc Kč, to znamená 1,5 Kč na m2. Smlouva je platná 25 let s následnou 25ti letou opcí. Je nestandardní, aby soukromý výdělečný subjekt jakým je GCP byl takto podporován obcí. Možná takto si MČ Praha 5 představuje tolik proklamovanou „podporu“ podnikatelů. Rozhodně se ale nejedná o hospodárné nakládání se svěřeným majetkem.
  2. lokalita, která je GCP pronajata – RMČ pronajala GCP i území, které ještě dle stávajícího a platného územního plánu nelze(!) využít k  rozšíření golfového hřiště. MČ tak zřejmě předjímá výsledek rozhodnutí hl. m. Prahy ohledně návrhu změn územního plánu. Jeden z návrhů (Z 2760) se totiž týká i oblasti, která byla pronajata GCP. Pokud by návrh byl přijat, umožnil by změnu funkčního využití pronajatých ploch. Nyní jsou tyto plochy vedeny jako zeleň a lesy, po změně by bylo možné golfové hřiště rozšířit. Velká část území, která byla rozhodnutím RMČ pronajata GCP se navíc nachází v chráněném území, zhruba polovina zasahuje do přírodního parku Košíře.

„Chování MČ je naprosto skandální, nečeká na rozhodnutí příslušného orgánu ohledně změn územního plánu a bezprecedentně nízkým nájemným podporuje soukromý podnikatelský subjekt. Za ještě závažnější považujeme to, že tímto rozhodnutím ztratí MČ Praha 5 další obrovský kus veřejnosti přístupné zeleně. Svým rozhodnutím dává vedení MČ Praha 5 najevo, že nesleduje zájmy občanů ani obce, ať už z hlediska ekonomického, tak z hlediska kvality života! Čí zájmy sleduje? Veřejné rozhodně nikoli! To potvrzuje i zavádějící tisková zpráva, kterou Praha 5 ohledně pronájmů vydala“, říká předseda Zelených v Praze 5, Lukáš Budín.

„Každá navržená změna územního plánu musí mít své jasné zdůvodnění s odkazem na veřejný zájem. Praha 5 bezostyšně podporuje změnu, která žádný veřejný zájem nepředstavuje a ještě s předstihem rozhoduje o pronájmu těchto pozemků společnosti Golf Club Praha. Je to naprosto nepřijatelný postup, který ukazuje, jaké má kdo v této kauze zájmy,“ říká místopředsedkyně pražských zelených Zuzana Drhová.

Cílem navržené změny Z 2760 je totiž  rozšířit stávající golfové hřiště o téměř 16 ha na úkor zeleně. Ta je nyní součástí přírodního parku Košíře – Motol a má požívat zvýšené ochrany jako součásti celoměstského systému zeleně. Zdejší lesní porosty patří mezi významné přírodní celky. Změna navíc zasahuje i do přírodních památek Motolský ordovik a Kalvárie v Motole. Přeměna tohoto území na golfové hřiště je v rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje a je nepřípustná i z hlediska lesního zákona. Zelení proto vystupují proti této změně, kterou nemůže podpořit žádný zodpovědný politik. O osudu této změny bude v následujících týdnech rozhodovat Rada hlavního města, výbor územního rozvoje a především zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Strana zelených na Praze 5

Pro více informací prosím kontaktujte:
Mgr. Lukáš Budín
Předseda ZO SZ Praha 5
Tel.: 605 587 181
lukas.budin(zavináč)zeleni.cz

Odkazy:
22. 2. 2013 Praha5.cz: Oznámení záměru pronájmu pozemků
22. 2. 2013 Pražskénovinky.cz: Praha 5 pronajala sdružení pozemek na golf