20. 6. 2018

Rádi bychom vás pozvali na další setkání k prvnímu kolu projednání návrhu nového územního plánu Prahy – Metropolitnímu plánu.

Setkání náměstkyně primátorky Petry Kolínské s občanskými iniciativami a spolky se uskuteční 25. 6. 2018 od 18:00 v Sále architektů na Staroměstské radnici, Praha 1, 4. patro.

Tématem setkání bude zhodnocení obsahu předloženého návrhu Metropolitního plánu na základě zpracovaných posouzení a doporučení k podávání připomínek k návrhu plánu v rámci společného jednání. Prosíme o potvrzení účasti e-mailem na adresu zaneta.stepanova@praha.eu.

Nejbližší aktivity a termíny k projednání návrhu nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu:

  • 27. 6. 2018 od 9.00 – Společné jednání o návrhu Metropolitního plánu, Střední hala Průmyslového paláce, Výstaviště, Praha 7. Jednání je veřejně přístupné a bude možné ve vymezeném čase vznášet dotazy na přítomné zástupce pořizovatele, zpracovatele, zástupce dotčených orgánů.
  • 28. 6. 2018 od 17.00 – Poslední veřejné představení návrhu MPP s následnou diskusí v CAMPu – v Centru architektury a městského plánování
  • Informační kontejner putuje do 28. 6. 2018 po městských částech – přehled zastavení
  • Výstava o Metropolitním plánu v prostorách CAMPu, Vyšehradská 57, Praha 2 probíhá do 27. července 2018. Na výstavě jsou přítomni i zástupci IPR a UZR pro možnost konzultací.
  • Termín podání připomínek veřejnosti k návrhu plánu je stanoven do 26. 7. 2018. Pro přípravu připomínek je připravena aplikace na webu Prahy, kde zároveň naleznete návod, jak připomínku podat.

Ke stažení: Informační tisk k vyhodnocení návrhu územního plánu před společným jednáním předložený na Zastupitelstvu HMP 14. 6. 2018

Autor: Mgr. Martina Pokorná