22. 1. 2014

(Praha 22. 1. 2014 – Tisková zpráva ZO Strany zelených Praha 5)

Zelení jsou zásadně proti plánované výstavbě megalomanského mrakodrapu v samém centru Smíchova nedaleko křižovatky Anděl. V památkově chráněné zóně by měla totiž vyrůst 16patrová budova s devíti podzemními podlažími! Tato stavba by esteticky a z hlediska architektonického rázu hrubě narušovala nejen nejbližší okolí, ale byla by vidět i z mnohých míst středověkého jádra Prahy včetně Pražského hradu. Zároveň by s sebou přinesla radikální nárůst dopravy, a to v oblasti, kde již v současné době míra hluku překračuje hygienické limity a znečištění vzduchu dosahuje vysoce nadprůměrných hodnot. V oznámení záměru výstavby je uvedena řada nepravd a zavádějících informací, které bagatelizují, zkreslují, případně zcela zamlčují negativní dopady, které by tato výstavba přinesla. Z tohoto důvodu jsme za ZO SZ Praha 5 podali nesouhlasné vyjádření v rámci řízení EIA.

Zelení jednoznačně vystupují proti plánované dostavbě bloků v ulici Kováků, která se nachází v památkově chráněném území Prahy Smíchova. Ráz území je v dnešní době již výrazně narušen novodobými stavební zásahy, kterým dominuje mimoúrovňová křižovatka a necitlivě navržené portály Strahovského tunelu a Mrázovky, hotel Ibis a přilehlé kancelářské budovy. Navrhovaná stavba však již výrazně překračuje všechny meze – především ve smyslu zachování historického půdorysu, zachování původních objemů a tvarů, včetně výšky a tvarů střech. V této části památkově chráněného území by se charakter staveb měl citlivě blížit charakteru původní architektury domů nacházejících se v Plzeňské, Duškově a Mozartově ulici a tvořit citlivý a organický přechod mezi těmito mnohdy opravdu nádhernými stavbami a novou architekturou výše jmenovanou. Co je opravdu neakceptovatelné je výška budovy – 9 a 16 nadzemních podlaží, s níž by stavba esteticky a z hlediska architektonického rázu hrubě narušovala nejen nejbližší okolí, ale byla by vidět i z mnohých míst středověkého jádra Prahy včetně Pražského hradu.

Dalším negativním přínosem navrhovaného projektu by byl další nárůst dopravy a s tím spojených vlivů, především další zvýšení již nyní nesnesitelného hluku, překračujícího hygienické limity a doslova zabíjejícího zde žijící obyvatele a další zvýšení již nyní značného znečištění vzduchu, přispívající také ke škodám na zdraví obyvatel.

Předseda Zelených v Praze 5, Lukáš Budín, k tomu říká: „Vedle absolutní nevhodnosti a megalomanství této šílené stavby nás zarazilo, že v oznámení záměru výstavby jsou uváděna zavádějící a lživá tvrzení, která maskují skutečný dopad realizace projektu na životní prostředí, kvalitu zdraví a života obyvatel. Např. zpracovatel oznámení bez uzardění uvádí, že z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území.“

Zelení jsou pro zachování historického půdorysu, zachování původních objemů a tvarů, včetně výšky a tvarů střech v návaznosti na stávající budovy domovního bloku. V této části památkově chráněného území by se charakter staveb měl citlivě blížit charakteru původní architektury domů nacházejících se v Plzeňské, Duškově, Mozartově ulici a okolí a tvořit citlivý a organický přechod mezi těmito mnohdy opravdu nádhernými stavbami a novou architekturou výše jmenovanou. Jinými akceptovatelnými variantami by byl návrh úplně jiného stavebního konceptu, který by přispěl k zaklopení mostu a mimoúrovňové křižovatky, avšak opět při respektování výšky původní historické zástavby (nejvýše 6 nadzemních podlaží), či zaklopení mostu a mimoúrovňové křižovatky a využití této plochy k rozšíření parku Sacré Coeur – případně kombinace těchto konceptů. V tomto duchu jsme podali i vyjádření na Odbor životního prostředí MHMP (viz příloha).

Strana zelených na Praze 5

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Mgr. Lukáš Budín
Předseda ZO SZ Praha 5
tel: 605 587 181
e-mail: lukas.budin(zavináč)zeleni.cz, lukasbudin79(zavináč)gmail.com