14. 3. 2013

Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem

Dne 7. března 2013 vyhlásil Ústavní soud „nález“ – závazné stanovisko k žalobě Městské části Praha 5 proti konzervatoři Taneční centrum Praha (TCP): – rozsudky Obvodního soudu Prahy 5, odvolacího Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR o neplatnosti nájemní smlouvy a vyklizení TCP ze školního areálu Žvahov se ruší, – nájemní smlouva uzavřená mezi Městskou částí Prahy 5 a Tanečním centrem Praha dne 11. 10. 2006 o užívání školního areálu Žvahov je platná, – účastníci sporu i obecné soudy všech stupňů musí v případných dalších jednáních respektovat tento nález Ústavního soudu, – proti nálezu Ústavního soudu není přípustné odvolání ani jiné opravné prostředky.

Tento nález významně mění plány Vaší Rady na budoucí využití areálu na Žvahově.

V této souvislosti žádám o odpovědi na otázky:

  1. Zda a kdy vstoupíte v jednání s TCP o budoucím využití areálu na Žvahově.
  2. Zda budete prosazovat řešení „win-win-win“ (řešení výhodné pro všechny zúčastněné strany) (z dopisu, který TCP zaslalo všem zastupitelům, vyplývá, že by areál na Žvahově byl dostatečně velký jak pro TCP, tak i pro 1. stupeň ZŠ i další, například Waldorfskou, ZŠ),
  3. Kolik konkrétně staly spory vedené radnicí 2006-2010 až 2010-2013 proti OGB a TCP,
  4. Zda vy nebo vámi vedená RMČ předloží ZMČ návrh na zrušení smlouvy o pronájmu pro privátní firmu Danilo Česal, která sídlí v areálu Žvahov a brání využití celého areálu pro školské potřeby.

Prosím odpověď na každou z otázek a předem za ně děkuji.

V Praze dne 14. 3. 2013

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď na interpelaci naleznete na webu MČ Praha 5 v rubrice Interpelace.