1. 12. 2013

(Praha 1. 12. 2013 – Tisková zpráva ZO Strany zelených Praha 5) Zelení uvítali zářijové rozhodnutí ZHMP k návrhu změny ÚP v lokalitě Vidoule, které znamenalo stopku snahám developerů zastavět toto unikátní území nazývané právem plícemi Prahy. Odmítáme proto snahy starosty M. Zeleného (UNP) a předsedy Komise pro územní rozvoj T. Homoly (bezp.) opětovně otevřít cestu k zástavbě Vidoule. Na pátečním mimořádném zasedání Rady MČ Praha 5 vzala pouze na vědomí návrh B + 3REAL a.s., který umožňuje změnu charakteru území v západní části Vidoule ve smyslu možné zastavitelnosti bytovými domy. Vzít na vědomí znamená v takovémto případě souhlasit! Rada neměla snahu říci jasné NE takovémuto návrhu a alibisticky ho vzala na vědomí! Navíc ve svém vyjádření pan starosta nevylučuje možnost umírněné zástavby Vidoule do budoucna. Zelení v Praze 5 nesouhlasí s tímto polovičatým rozhodnutím, odmítají nefunkčnost a nulovou aktivitu radnice, Vidoule musí zůstat nezastavěná!

Na zářijovém zasedání rozhodlo ZHMP zcela jednoznačně a vyslalo tak signál i pro Prahu 5 – lokalita Vidoule je nezastavitelná! O to více jsou znepokojivé tendence starosty Zeleného a zastupitele Homoly otevřít opět možnost zástavby „alespoň“ části Vidoule, tedy tendence se dohodnout s developery, ač si jsou vědomi jakou vlnu odporu vyvolal záměr výstavby firmy Ekospol. Jasným důkazem těchto tendencí je pouhé vzetí na vědomí návrhu Radou, které podporuje změnu územního plánu ve prospěch zástavby a developerů. Vzetí na vědomí v tomto případě znamená to samé jako souhlasit se předloženým záměrem, a to přesně Rada udělala! Návrh zaslala Praze 5 B+REAL a.s. V radničním periodiku i na zasedáních Zastupitelstva tolik proklamovaný odmítavý postoj starosty a jeho koalice k možnosti zástavby tohoto unikátního krajinného prvku, tak byly pouhými prázdnými a neupřímnými gesty. Dnešní rozhodnutí Rady lze tak vnímat jako podraz na obyvatele Prahy 5, jako neschopnost radnice postavit se za své občany a pouze vyzvat investora, aby jednal s o.s. a veřejností. Role mediátora, kterou by měla radnice plnit, je pro pana starostu a spol. zcela neznámou. Současné politické vedení Prahy 5 tak opětovně dokazuje svoji laxnost, nefunkčnost a nulovou aktivitu v plnění své role služby občanům. Nemá odvahu učinit jasné rozhodnutí nebo možná ani nechce a přehazuje svoji roli vyjednávače s veřejností na developera. Nač pak potřebujeme radní?

Předseda SZ v Praze 5, Lukáš Budín, k tomu říká: „Pánové Zelený a Homola rozhodně nejednají ve veřejném zájmu, Vidoule by neměla být zastavěna, není na prodej! Změna režimu této lokality a postavení byť i jediného domu otevře Pandořinu skřínku, ve které už čekají nedočkaví investoři na možnost zastavět tuto unikátní lokalitu za použití tzv. salámové metody! Co znamená odmítání masivní zástavby, o které starosta hovoří. Že se povolí 20,30,70 bytových domů a nakonec bude Vidoule zastavěna celá?!“
A dále dodává: “Dnes se mluví o kostlivcích, ale co se bude říkat za 5-10 let o této radnici, když nenaslouchá občanům, nevede dialog, nedbá na odborné argumenty.“

Takto zásadní a revoluční změnu je možné provést jen po důkladné diskuzi s odbornou veřejností a zejména obyvateli širokého okolí Košíř, Jinonic, Motola a Stodůlek, jejichž život nezvratně ovlivní. Není nám známo, že by taková diskuze v nedávné době proběhla.
Diskuze v dávnější minulosti jednoznačně vyzněly proti zástavbě a příprava změn územního plánu byla zastavena.

Stavba na Vidouli je typický spekulativní záměr. Pole na Vidouli byly před rokem 1920 daleko za Prahou a pak vždy byly nezastavitelné. „Masarykův“ územní plán nezastavitelnost Vidoule výslovně zmiňuje. Už naši předci si tak uvědomovali důležitost této lokality, těchto plic Prahy, kudy mají možnost uniknout z pražské kotliny smogové exhalace a další nečistoty. Dotčené území leží v přírodním parku Košíře‐Motol a v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti a proto je jeho zástavba nepřípustná. Výstavba ovlivní panorama celé Prahy, jejíž část je zapsaná jako památka UNESCO. Rovněž majitelé netrpí žádnou újmou: Stav je vlastně pořád stejný. Škrtem pera úředníků by se hodnota pozemků zvýšila cca 500x. Po výstavbě by zisk mohl být ještě podstatně vyšší. Jít tzv. „na ruku“ developerovi znamená, že se Praha 5 zbavuje dobrovolně svých trumfů a výhodné pozice podpořenou rozhodnutím ZHMP. Politika vedení radnice tak jasně dokazuje, že přírodní parky jsou v Praze 5 nežádoucími, a proto se houfně zastavují – příkladem je nejenom Vidoule, ale městskou částí podporovaná zástavba v Prokopském údolí.

Vyzýváme proto politické vedení Prahy 5, aby začalo aktivně jednat a plnit svoji roli a ve spolupráci s veřejností a místními občanskými sdruženími zadala vytvoření účelové studii na využití lokality Vidoule, na zakládě které by pak mohl vzniknout regulační plán, jenž by stanovil jasná pravidla a pevné zásady ohledně zastavitelnosti a užívání parku.

Politici přicházejí a odcházejí, ale parky zůstávají.

Strana zelených na Praze 5

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Mgr. Lukáš Budín
Předseda ZO SZ Praha 5
tel: 605 587 181
e-mail: lukas.budin (zavináč) zeleni.cz, lukasbudin79 (zavináč) gmail.com

Odkazy:
Mapa horkých míst
Plán na záchranu Vidoule