30. 3. 2017

Interpelace Rady Městské části Praha 5 Martinou Pokornou

17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 30. 3. 2017

Rada ÚMČ Praha 5

Věc: Stav opatření cyklistické infrastruktury

Vážená rado,

na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 16. 2. 2017 byl při schvalování rozpočtu Zastupitelstvem MČ Praha 5 navýšen rozpočet Odboru územního rozvoje, podkap. 0315 o částku 730 tis. Kč, tedy na celkem 1 750 tis. Prostředky byly určeny k pořízení studií proveditelnosti, výkresů dopravního značení a dokumentace pro stavební povolení opatření k zvýšení bezpečnosti a plynulosti cyklistické dopravy na území MČ Praha 5 u opatření vedených v Akčním plánu rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ P5 v letech 2016 – 2017.

Ptám se Vás, páni radní:

  • Která opatření plánujete zadat?
  • Jaký je časový harmonogram?
  • V jaké fázi rozpracovanosti jsou jednotlivá opatření?
  • Podrobněji by mě zajímala opatření podél tramvaje na Barrandov a tzv. Barrandovská estakáda, zvláště vzhledem k plánované výstavbě v lokalitě Barrandov západ podle územní studie ateliéru A69.

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 30. 3. 2017

Odpověď na interpelaci