20. 5. 2016

(TZ Zelení Praha 5 – 19.5. 2016, Praha) Stavební úřad se po převratu na radnici vrací do zaběhnutých kolejí a schvalovací procesy ke kontroverzním projektům míří ke svému cíli, tedy maximalizovat zástavbu bez ohledu na kvalitu života a přírodu. Poslední dvě obnovená územní řízení, u parku Klamovka a přímo v Prokopském údolí, jsou jasným signálem: tady je a bude developerovo… . Zelení však ani v opozici neskládají zbraně a proti těmto praktikám budou bojovat.

Situace na stavebním úřadě po dubnovém převratu na radnici jednoznačně odpovídá upravenému rčení: staré koště dobře mete. Neobvykle rychlé a značně nestandartní odvolání vedoucí stavebního úřadu a pověření jeho vedením paní Čechové, léty prověřené úzkou spoluprací s developery, jež je autorkou mnoha kontroverzních rozhodnutí, bylo pouhým začátkem.

„Bohužel se ukazuje, že naše obavy z radikálně negativní změny situace v územním rozhodování a na stavebním úřadě byly zcela opodstatněné. Nicméně jsem nečekal s jakou rychlostí a razancí k tomu dojde. Rok a půl se mi dařilo držet koncepčně nastavený kurz územního rozvoje, zahájit participace, vybudovat silný odbor a chránit nezávislost stavebního úřadu, který byl pod neustálou snahou o nepřátelské převzetí. Procesy ke schválení kontroverzních projektů na Klamovce a v Prokopském údolí signalizují zcela jasně, jakým směrem se bude ubírat výstavba a územní rozvoj na Praze 5 a že ožívají staré praktiky“, říká zastupitel a bývalý místostarosta pro územní rozvoj a stavební řízení, Lukáš Budín.

Územní řízení pro zmíněné lokality byla neobvykle rychle obnovena. V prvním případě se jedná  o výstavbu ve východní části parku Klamovka na ploše téměř 2 ha, původně určené pro veřejné vybavení a sport. Developer Metrostav Delta, s.r.o. zde chce postavit devět 4 – 7 patrových obytných domů, v nichž by mělo být až 150 bytů a v suterénech stání pro více než 200 aut. Došlo by tím k nenávratnému poškození vstupní brány do lokality Hřebenka, která je vyhlášená svým architektonickým půvabem a doposud téměř homogenní vilovou zástavbou. Veřejné projednání v rámci řízení je naplánováno na 16.6. 2016 na Stavebním úřadě. Tento týden pak rada hl.města Prahy schválila  návrh na pořízení změny č. 792, proti výstavbě v parku Klamovka! Změna vychází z podnětu Prahy 5, který předkládal zelený zastupitel Lukáš Budín ještě v minulém volebním období do ZMČ P5 a prosadil jeho schválení (viz odkaz níže). Jde o návrat k původnímu stavu území, tedy nikoliv pro výstavbu ale pro sport a veřejné využití.

Druhý případ se týká  přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Konkrétně se jedná o projekt Obytný soubor Prokopské údolí známější pod názvem Trilobit, za nímž stojí developer JRD. Jedná se o území dnešní továrny „Technoplyn“. V lednu 2015 bylo vydáno územní rozhodnutí. Proti němu se ale díky tehdy ještě koaliční SZ podařilo v radě Prahy 5 prosadit a schválit odvolání (pro nehlasovali pouze zástupci TOP09).

Zelení využijí veškeré legální prostředky k zamítnutí těchto dvou projektů, které svou masou a celkovým charakterem nerespektují ráz dané lokality a přírodu (park a přírodní rezervace), snižují kvalitu života obyvatel a ubírají další místa zeleně ve prospěch zcela nevhodné výstavby. Apelujeme na nové vedení samosprávy na Praze 5, aby v těchto případech byla aktivní a bojovala za veřejné nikoliv dílčí či soukromé zájmy.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Lukáš Budín, zastupitel MČ Praha 5, předseda ZO SZ Praha 5
lukas.budin@praha5.cz, 605 58 71 81

 Užitečné odkazy: