7. 4. 2015

Oznámení: Svolání Zastupitelstva městské části Praha 5 na 16. 4. 2015

 

Starosta MČ Praha 5 MUDr. Radek Klíma svolává čtvrté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se bude konat ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 13 hodin v zasedací síni ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5 (6. patro).

SVOLÁVÁM

4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná ve  čtvrtek 16. 4. 2015 od 13 hodin v zasedací síni ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5 (6. Patro).

Program:

 • Zahájení
 • Ekonomické záležitosti
 • Majetkové záležitosti
 • Sociální záležitosti
 • Záležitosti v oblasti školství, kultury a sportu
 • Privatizace bytového fondu
 • Kontrola plnění usnesení ZMČ P5
 • Společnosti zřizované MČ Praha 5
 • Informace z výborů
 • Informace z radnice
 • Interpelace

 

MUDr. Radek Klíma

starosta MČ Praha 5

 

Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit v době mezi 15.00 – 15.30 hod.