11. 7. 2015

Do politiky jsem vstoupil s přesvědčením něco změnit. Toto je fráze, kterou říká snad každý.  Další otřepaná fráze je, že politiku dělá politik pro lidi.  Já jsem však pevně přesvědčen, na základě svých životních zkušeností již od dětství, že lidé toho napovídají spoustu. Ale ve finále o tom, jaký člověk opravdu je, nevypovídají tak moc konkrétní výsledky, ale hlavně činy.

Může se to zdát překvapivé, ale činy a snaha, vypoví o člověku více než výsledky, protože některé pozitivní výsledky mohou být dosaženy negativními činy, čímž je konkrétní výsledek devalvován.

Ja jsem u nás na radnici Prahy 5 místostarostou a do mé kompetence spadá územní plánování a výstavba. Jsou to oblasti, které obecně veřejnost nevnímá pozitivně. Proč? Protože kolem městské výstavby se točí spousta zájmů, které nejsou pro veřejnost zcela čitelné.

Na jedné straně jsou investoři staveb, kteří zcela logicky chtějí postavit budovu tak, aby generovala co největší návratnost.

Na druhé straně jsou rezidenti, kteří chtějí mít klid a něchtějí být zatíženi samotnou stavbou či důsledky, které již hotová stavba přinese. Například dopravním zatížením.

Stejně tak jsou skupiny mezi námi, kterým ostrůvek zeleně v městské zástavbě přijde zbytečný a raději by jej zastavěli kancelářskou budovou. Zároveň jsou skupiny, které brání výstavbě bytového domu v místech, jako je například louka, o kterou se nikdo nestará, zarůstá a spíš funguje jako útočiště pro různá individua.

S těmito všemi zájmy se různé městské části vypořádají různými způsoby, které často vedou k netransparentnosti (ať již chtěné či nechtěné) a celkově vrhají špatné světlo na všechny zúčastněné.

Vzhledem k tomu, že jsem do politiky opravdu vstoupil z přesvědčení, věřím, že má smysl vést dialog se všemi zúčastněnými stranami a budu tedy prosazovat zavedení participativního plánování.

Co přesně je participativní plánování?  Jedná se o zapojení všech zainteresovaných stran, tj. občanských sdružení, občanů, politiků, úředníků, odborníků a architektů.  Tito všichni zúčastnění společně aktivně komunikují o dané lokalitě a vše je moderované nezávislým a profesionálním facilitátorem.

Co je absolutně stěžejní? Veškeré subjekty musí přistoupit k participativnímu plánování zodpovědně a hlavně aktivně, jinak participativní plánování nemůže fungovat.

Participativní plánování není o tom, že budu někoho bojkotovat nebo naopak válcovat. Participativní plánování je o otevřené, transparentní a hlavně konstruktivní debatě, kde se jednotliví učastníci snaží vysvětlit svoje postoje, pochopit postoje ostatních a najít rovnováhu mezi jednotlivými, byť někdy protichůdnými zájmy. Je důležité, aby mediátor objektivizoval debatu mezi zúčastněnými, aby žádná strana nebyla neoprávněně v převaze.

Musíme si všichni uvědomit, že politika a soužití tisíce občanů není o tom, že jedni mají 100% pravdu a druzí se 100% mýlí. 

Politika a demokracie nejsou o vítězství dobra nad zlem. 

Politika a demokracie jsou o inteligentním rozhodování mezi různými dobrými variantami v zájmu všech zúčastněných. Já jsem zvolený za Stranu zelených a její program prosazuji. Ale zároveň jsem místostarostou radnice, která má na starost správu a rozkvět Prahy 5. A lidé žijící v Praze 5 nejsou všichni voliči Strany zelených.  Proto se vždy snažím najít inteligentní rovnováhu mezi všemi dobrými návrhy.

Participativní plánování je krok správným směrem. Budeme jej nyní pilotně rozjíždět a já Vás budu o průběhu samozřejmě pravidelně informovat.

Zde rozhovor s panem architektem Klápštěm, který bude našim moderátorem v pilotním projektu o participativním plánování. https://www.youtube.com/watch?v=33_R1eRGdi8&feature=youtu.be

 

  Lukáš Budín
místostarosta Prahy 5