Pořadí Jméno a příjmení Věk Povolání člen SZ/BPP*
1. Mgr. Martina Pokorná 47 zastupitelka, zakladatelka a redaktorka Mapy horkých míst Prahy 5, lektorka sportovního lezení, OSVČ SZ
2. Ing. Hana Dušková 61 ekonomka, spolupředsedkyně ZO SZ Prahy 5,  členka Finančního výboru MČ Praha 5 SZ
3. RNDr. Drahomír Bárta, CSc. 65 analytik IT aplikací, spolupředseda ZO Strany zelených Prahy 5, redaktor Mapy horkých míst Prahy 5 SZ
4. Mgr. Anna Chválová 41 konzultantka a garantka integračních a sociálních projektů SZ
5. Ing. Mgr. Pavel Štorch 33 učitel SZ
6. Mgr. Petra Johana Poncarová 29 překladatelka, vědecká pracovnice FF UK SZ
7. doc. Pavel Himl, Dr. phil 47 vysokoškolský učitel, zastupitel MČ Praha 5 SZ
8. Mgr. Hana Heringová 37 znalostní analytička, členka Komise ombudsmanky MČ Praha 5 SZ
9. Ing. Ondřej Velek 62 konzultant ekologických projektů, zastupitel 2006, 2010, 2014 SZ
10. Ing. Mgr. Hana Štorchová 32 ekonomka SZ
11. RNDr. Jan Martinec, CSc. 55 biolog, vědecký pracovník Akademie věd ČR, vysokoškolský pedagog SZ
12. Bc. Gabriela Plintovičová 46 podniková ekonomka SZ
13. Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., Dr.h.c 79 nositel státního vyznamenání a čestný občan Prahy 5 BPP
14. Mgr. Anna Grušová 76 sociální pracovnice BPP
15. Mgr. Martin Škabraha, PhD. 38 otec na rodičovské dovolené SZ
16. MgA. Lukáš Bárczay 41 hudební ředitel rádia BPP
17. Mgr. Eliška Vokounová 27 projektová manažerka v IT BPP
18. Mgr. Tomáš Vališka 32 doktorand filosofie, OSVČ SZ
19. Ing. Jitka Bártová 59 IT specialistka BPP
20. Ing. Jan Šedivý 47 odhadce nemovitostí SZ
21. Ing. Arch. Barbora Králová 33 architektka BPP
22. Ing. Karel Kocman 60 administrátor uživatelů datové sítě FS, zakládající člen Spolku pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku, člen ČRS a lektor rybářských kroužků při DDM Stodůlky BPP
23. Mgr. Zuzana Andreska 25 studentka na rodičovské dovolené SZ
24. Mgr. Matěj Král, PhD. 39 učitel SZ
25. Mgr. Vanda Ščupáková 42 učitelka – speciální pedagogika BPP
26. Mgr. Angelino dos Santos da Silva 60 právník BPP
27. Mgr. Martina Suchardová Veselá 36 školní psycholožka BPP
28. Jaroslav Vokoun 25 barista BPP
29. Mgr. Michaela Peroutková, PhD. 50 odborná asistentka na VŠ BPP
30. Ing. Jan Zubatý 31 business analytik, člen spolku Přátelé Dívčích Hradů z.s. SZ
31. Zuzana Neradová 30 lektorka německého jazyka BPP
32. Ing. Tereza Fuksová 37 inženýrka speciálních procesů v letectví BPP
33. Mgr. Tereza Matonohová 36 fundraising, Člověk v tísni BPP
34. DiS. Eliška Dušková 26 archivářka BPP
35. Ing. Bc. Kateřina Gabanová 37 učitelka, lektorka jógy a tance pro těhotné a po porodu a cvičení s dětmi do 3 let BPP
36. Nikola Columby 20 student geografie BPP
37. MgA. Barbora Dušková 38 pedagožka, hudebnice BPP
38. MgA. Zora Velková 36 scénografka, učitelka BPP
39. DiS. Marcela Peřinová 51 sociální pracovnice BPP
40. Bc. Anna Velková 32 pedagožka BPP
41. Ing. Jiří Poes 63 stavební technik -vodohospodář BPP
42. PhDr. Iva Jungwirthová 52 psycholožka, poradkyně rané péče BPP
43. Mgr. et Mgr. Jiří Schneider 42 tlumočník BPP

* BPP = bez politické příslušnosti

Podívejte se také na