9. 3. 2015

tibet-praha5_1

Úřad MČ Praha 5 vyvěsil Tibetskou vlajku.

Svoboda lidí je pro Stranu zelených jednou z priorit, proto se pravidelně připojujeme k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu a invazivní mocenskou politiku ze strany Číny

 Vlajka pro Tibet se koná každý rok 10. března, který je dnem výročí povstání Tibeťanů proti okupaci jejich země. Při povstání v roce 1959 zemřelo přes 80 tisíc Tibeťanů a ve vězení, pracovních táborech nebo během hladomorů v následujících letech jich zemřelo více než milion. V Tibetu jsou od počátku okupace porušována základní lidská práva. Je potlačována svoboda slova, náboženského vyznání a kulturní identity. Tibeťanům je odpíráno právo na vzdělání i na zdravotní péči. A v neposlední řadě dochází k drancování nerostného bohatství a ničení životního prostředí.