21. 11. 2013

Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem

Vážený pane starosto,

dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo k úpravě tzv. „radničních periodik“.

Uvedená novela tiskového zákona byla přijata za účelem splnění úkolu „1.6 – Zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik“, stanoveného ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kterou přijala vláda ČR usnesením č. 1 dne 5. ledna 2011.

Naplnění úkolu spočívá v zavedení opatření, jež budou směřovat k úpravě vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, ve smyslu poskytování objektivních a vyvážených informací s výslovným zakotvením požadavku objektivity a vyváženosti informací šířených veškerými informačními prostředky.

Cílem změny tiskového zákona je zajistit objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců. Novelou tiskového zákona došlo k definování nové kategorie periodického tisku územních samosprávných celků, tzv. radničních periodik, pro které nově platí možnost uplatnění požadavku na uveřejnění informací ze strany všech politických a názorových skupin zastoupených v zastupitelstvu daného územního samosprávného celku (citace z webu Ministerstva kultury ČR).

V souvislosti s tím Vás žádám o odpovědi na následující otázky:

  1. Jakým konkrétním opatřením zajistíte naplnění výše uvedeného zákona a jeho smyslu?
  2. Jaký prostor dostanou jednotlivé zastupitelské kluby k dispozici v Pětce pro vás?
  3. Na kterém místě webu MČ Prahy 5 budou zveřejňovány informace jednotlivých zastupitelských klubů?
  4. Jakým způsobem zajistíte uveřejnění informací ze strany všech politických a názorových skupin zastoupených v zastupitelstvu v „TV Praha 5“ (http://www.p5tv.cz/)
  5.  Jakým způsobem zajistíte „objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců“, resp. konkrétněji, jak a kde budou zveřejněny stenozáznamy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 5.

Děkuji za odpověď.

V Praze dne 21. 11. 2013

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď na interpelaci naleznete na webu MČ Praha 5 v rubrice Interpelace.