7. 5. 2014

Zasedání Výboru pro územní rozvoj ZHMP bude ve středu 14. 5. 2014 od 13 hodin v místnosti 349 na Mariánském náměstí č. 2, 3. patro.

Program jednání:

1. Volba ověřovatelů, kontrola zápisu z 24. jednání VURM
2. Informace o postupu pořizování nového ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – seznámení provede IPR hl. m. Prahy
3. Seznámení se 4. částí došlých podnětů na změny ÚP SÚ hl .m. Prahy
4. Informace o pořizování Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
5. Informace o pořizování změn a úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy
– projednání návrhu rozhodnutí o zásadních připomínkách ke změně Z 2156/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
– informace k výsledkům projednání změny Z 2833/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
6. Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
7. Různé

Svolává:

Jan Slezák, předseda Výboru územního rozvoje ZHMP
Ing. Jitka Cvetlerová, tajemnice Výboru územního rozvoje ZHMP

 

 

V bodu 3 se má projednávat přes 70 „námětů“, viz souhrnnou tabulku, z toho jen 4 se týkají Prahy 5. Informace z ní a následných podkladů jsem uspořádal do tabulky:

[table tablesorter=“1″]

Číslo podnětu’Katastrální území’Lokalita’Předmět změny’z’na’Žadatel’Stanovisko KUP
271’P5 Hlubočepy’pole na okraji Holyně přibližně zde ‚změna funkčního využití ploch – výstavba RD’ZMK’OB’Ludmila Djemelová, Antonín Knotek, Jaroslava Žežulková’nedoporučuje
294’P5 Jinonice’pole u kostela sv. Vavřince na západním okraji Děvína přibližně zde ‚změna funkčního využití ploch – výstavba RD’ZMK, OP’OB’Jiří Krepindl’nedoporučuje
296’P5 Hlubočepy’ohromný pozemek (21000 m2) za tratí pod Barrandovskou skálou přibližně zde ‚změna funkčního využití ploch – spojení obytné zástavby’ZMK, ÚSES’OB’Ing. Antonín Charouz’nedoporučuje
302’P5 Smíchov’nábřeží pod železničním mostem přibližně zde ‚změna funkčního využití ploch – výstavba polyfunkčního objektu’ZVO’SV’RIVER TERRACE a.s.’doporučuje
[/table]

Zelené šipky vedou k podkladům, které VURM poskytuje veřejnosti.

 

V bodu 5 se mají projednávat změny mimo Prahu 5:
Z 2156 o rozšíření skládky v Březiněvsi severně od Prahy
Z 2833 týkající se okolí Kunratické spojky v Praze 4

 

RNDr. Drahomír Bárta