19. 9. 2014

(Praha 19. 9. 2014 – Tisková zpráva ZO Strany zelených Praha 5) Na zářijovém zasedání  ZMČ Praha 5 se zastupitelskému klubu SZ podařilo prosadit dva body, pro které hlasovali téměř všichni přítomní zastupitelé. Praha 5 tak odmítla projekt Rezidence Erbenova a záměr výstavby OC Kaufland v západní části Barrandova. V případě Rezidence Erbenova navíc zastupitelstvo uložilo MČ Praha 5  zahájit jednání s developerskou firmou o směně či výkupu pozemku.  

ZMČ Praha 5 tak na svém posledním zasedání v tomto funkčním období odmítlo výstavbu bytového komplexu Rezidence Erbenova a pověřilo radu MČ Praha 5 zahájit jednání o směně nebo výkupu pozemku s investorem, firmou Tyfon.

“Považuji za nesmírně důležité, že Praha 5 je konečně  schopna postavit se za své občany, byť třeba i deklaratorní podporou, která je pro ně obrovskou psychologickou vzpruhou. Rezidence Erbenova počítá s mnoho podlažní budovou zahrnující 20 velkometrážních bytů s podzemními garážemi v lokalitě, která patří mezi nejvíce postiženou exhalacemi z výfukových plynů a prašností. Realizace tohoto monolitu, který se zcela nehodí do místní zástavby, by s sebou navíc přinesla vykácení 90 stromů. To vše v lokalitě, kde je naopak žádoucí navýšení podílu zeleně a rekreačních ploch. Jednalo by se o zcela zásah do tohoto území, který by způsobil enormní snížení kvality života zdejších obyvatel. V těsném sousedství se navíc nachází KC Prádelna a mateřská škola“, říká Lukáš Budín, předkladatel návrhů a kandidát zelených na starostu Prahy 5.

Praha 5 odmítla i plánovaný záměr výstavby OC Kaufland s velkoplošným nadzemním parkovištěm v západní části Barrandova, proti kterému vystoupili i místní občané a o. s. Za záchranu Barrandova. Obchodní centrum by mělo vyrůst uvnitř rezidenční lokality, přineslo by s sebou navýšení osobní i kamionové dopravy a současně by došlo k zhoršení již tak havarijního stavu místní kanalizace. Nevhodnost projektu je zcela zřejmá.

„Barrandov stejně jako jiná sídliště řeší problém s chybějící obchodní vybaveností. Zároveň však nemůžeme dopustit, aby kvůli novým obchodům jezdily zásobovací kamiony přímo pod okny bytových domů nebo v případě Kaskád dokonce podél dětského hřiště,“ říká Petr Hnyk, dopravní expert zelených z Prahy 5, obyvatel Barrandova a trojka na kandidátce do ZMČ Praha 5.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

Předseda ZO SZ Praha 5

Tel: 605 58 71 81

 

Užitečné odkazy

http://praha5.zeleni.cz/rezidence-Erbenova/

http://www.prazskypatriot.cz/kvuli-domu-v-praze-5-by-pry-padlo-90-stromu-radnice-se-postavila-proti-projektu/