20. 12. 2015

V úterý 8. prosince proběhlo 9. zasedání zastupitelstva naší městské části v aktuálním volebním období, kdy Zelení a Piráti mají 8 z 45 zastupitelů a jsou součástí radniční koalice.

Nejdůležitějším bodem programu bylo schválení rozpočtového provizoria. Jedná se o více méně technické opatření, protože městská část nemůže schválit svůj rozpočet dříve než zastupitelstvo hlavního města schválí celopražský rozpočet a začátkem prosince nebylo vůbec jasné jak dopadne na velké pražské radnici. Rozpočtové provizorium dle zákona vychází z rozpočtu roku předešlého, takže začátkem roku 2016 se bude úřad městské části řídit striktně výdaji na na počátku roku 2015. Zároveň tím získáme čas na přípravu kvalitního rozpočtu, který zřejmě bude schvalovat zastupitelstvo na konci ledna. Věříme, že se nám v koalici podaří prosadit takové úpravy rozpočtu, které zohlední naše zelené programové priority – tedy participativní rozvoj naší městské části, podpora sociálního bydlení a podpora šetrné městské mobilitě. Klíčové investice by měly směřovat do obnovy památkových objektů v majetku městské části – letohrádku Portheimka a kolonie Buďánka.

Zastupitelé rovněž odsouhlasili zapojení Prahy 5 do Asociace cykloměst. Od členství si slibujeme především snadnější získávání aktuálních informací v oblastech plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility, stejně jako zajištění finančních zdrojů pro realizaci konkrétních procyklistických opatření. Více informací o činnosti asociace naleznete na jejich webových stránkách: http://www.cyklomesta.cz

Na zasedání bylo také přijato zapojení do spolku Otevřená města, jehož cíl je shodný s programem současného vedení radnice: otevřené fungování místní samosprávy. V praxi půjde například o koordinaci řešení společných potřeb v oblasti informačních systémů, sdílení dobrých zkušeností na společné platformě a úsporu nákladů díky tomu, že nebude docházet k opakovanému vývoji technických řešení na míru.

Neméně důležité je také vyhlášení tří dotačních programů na podporu sportu v naší městské části pro rok 2016. Pomocí prvního z nich bude financována údržba, opravy a nákup zařízení pro sportovce, další se zaměří na sportovní rozvoj a aktivní trávení volného času mládeže. Poslední je určen na podporu sportování a aktivní, tedy zdravé trávení volného času seniorů a zdravotně postižených. Na můj návrh byla současně a upravena pravidla pro přihlášky do těchto programů tak, aby pro zájemce představovalo jejich podávání menší administrativní zátěž než dosud.