4. 6. 2015

Srdečně Vás zveme na zasedání zastupitelstva MČ, které se bude konat ve čtvrtek 11. června od 13h.

 

5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná ve  čtvrtek 11. 6. 2015 od 13 hodin v zasedací síni ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5 (6. Patro).

Program:

 • Zahájení
 • Ekonomické záležitosti: Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2014
 • Majetkové záležitosti
 • Sociální záležitosti
 • Záležitosti v oblasti školství, kultury a sportu
 • Privatizace bytového fondu
 • Kontrola plnění usnesení ZMČ P5
 • Společnosti zřizované MČ Praha 5
 • Informace z výborů
 • Informace z radnice
 • Interpelace