14. 6. 2018

Strana zelených v Praze 5 důrazně odmítá pokus umožnit výstavbu bytových domů v současném lese v Přírodním parku Košíře – Motol.

Jde o pozemky o výměře 5200 m2 ve svahu nad ulicí Jinonická nedaleko Klamovky, viz obrázek. V minulosti tam stály dvě malé usedlosti, dnes je tam jen zbořeniště, celá plocha zarostla stromy a je v současném územním plánu funkčně vymezena jako les. Návrh počítá se změnou na využití obytné, které by umožnilo zástavbu svahu bytovými domy.

Dnes 14. 6. 2018 primátorka Adriana Krnáčová předložila tuto problematickou změnu územního plánu Z2899/00 formou tisku č. 5176 přímo ke schválení pražskému zastupitelstvu. Ze strany primátorky se jedná o nezvyklý krok, protože se změnou kromě místních občanů nesouhlasí ani městská část Praha 5, která je ochotná akceptovat maximálně zástavbu v dolní části svahu u silnice, omezenou půdorysně na původní objekty.

Magistrát bohužel přehlasoval rozhodnutí městské části, podložené diskusemi s občany a projednáním ve výborech a v Radě MČ. Rozhodl stylem „o nás, bez nás“, k místní samosprávě se postavil jako k partě nesvéprávných lidí. Politováníhodné rozhodnutí je projevem arogance moci pražského magistrátu v otázce, která podle našeho názoru Magistrátu vůbec nepřísluší.

Kdo na tomto rozhodnutí nejvíc vydělá, je soukromý vlastník pozemků, firma A a C Příbram, s. r. o., prodělávají na něm občané Prahy 5, kteří usilují o zachování zelených plic ve spodní části Motolského údolí, přeplné auty a exhalacemi. Zelené svahy s drobnými budovami na místech bývalých viniční usedlostí chce zachovat i architektonická studie revitalizace Motolského údolí od ateliéru A69, kterou Praha 5 schválila.

V dobách stále častějšího sucha a přívalových dešťů působí návrh na vykácení 0,5 ha lesa nad frekventovanou silnicí jako naprostý nesmysl.

Pavel Štorch

Další informace naleznete na stránce Bytové domy Jinonická ze sekce Mapa horkých míst