17. 4. 2018

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

24. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 17. 4. 2018

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Jmenování Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci jmenování pana Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje.

Rada Městské části Praha 5 jmenovala usnesením č. 2/55/2018 pana Ing. arch. Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje, a to s účinností od 1. 3. 2018.

Víte, že je pan Jan Kábrt označovaný občanskými spolky za zkompromitovaného svými rozhodnutími ve prospěch předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s mizivým přínosem pro místní obyvatele a je nepopulární u občanů stejně jako paní Ing. arch. Eva Čechová, vedoucí Odboru Stavebního úřadu, nebo paní Mgr. Marcela Justová bývalá radní za ODS a předsedkyně Bytové komise z MČ Praha 7, která se spolu-proslavila kauzou podezřelých prodejů bytů takzvaně “za hubičku”?

Co se lze o panu Janu Kábrtovi dovědět:

 • Z dopisu 36 občanských sdružení včetně Arniky, dobře známé neziskové organizace, která působí v oblasti životního prostředí, adresovaného paní primátorce Krnáčové ve věci jmenování pana Kábrta ředitelem Odboru územního rozvoje dne 21. 7. 2015, se dočteme, že:
  • “Svým dřívějším působením ve veřejné funkci Jan Kábrt zásadně přispěl k absolutnímu rozkolu a nedůvěře mezi většinou veřejnosti a bývalou samosprávou Prahy 11,
  • zatížení městské části množstvím zcela předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s nulovým přínosem pro místní obyvatele,
  • obvinění desítek (přesněji 28 ze 45) bývalých zastupitelů, včetně samotného starosty, orgány činnými v trestním řízení ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku ve stadiu pokusu v souvislosti s podezřelými prodeji obecních pozemků.”
 • O důvodech, proč nebyl pan Kábrt považován za vhodného ředitele Odboru územního rozvoje Prahy zodpovědného za pořizování změn územního plánu, územně plánovacích podkladů a dokumentací a vyjádření k územním řízením, se v dopise dočteme:
  • “vydal doporučující stanoviska k řadě kontroverzních developerských záměrů majících negativní dopady na životní prostředí a měnící charakter okolních čtvrtí a vyvolávajících masivní negativní odezvu veřejnosti, která k rozhodování nebyla přizvána.
  • upřednostňoval zájmy soukromých developerů před zájmy občanů a městské části a stanovisky svého odboru podporoval zahušťování zástavby na Praze 11 a zastavování zelených ploch.
  • vydal kladné stanovisko k prodeji téměř 7 tisíc m2 obecních pozemků v blízkosti stanice metra za 10 milionů korun firmě s neznámými vlastníky, která chtěla na části plochy parku postavit kancelářský mrakodrap (navýšil koeficient zástavby o šest stupňů na Litochlebském náměstí), a bránil občanům účinně se k projektu vyjádřit.
 • O působení pana Kábrta na Magistrátu hl. m. Prahy poté, co byl pan Kábrt “odejit” na Praze 11 po volbách v roce 2014 dohodou a s kladným posudkem, se dočteme, že:
  • “Ředitel odboru územního rozvoje Jan Kábrt nezákonně utajoval podněty na změny Územního plánu. Podle ministerstva vnitra mají na tyto informace nárok nejen zastupitelé, nýbrž také veřejnost.”
  • Zastupitel za Piráty Mikuláš Ferjenčík požádal Odbor územního rozvoje MHMP o seznam podnětů na změnu Územního plánu. Ředitel odboru Jan Kábrt však žádost Pirátů zamítl a ti se proti rozhodnutí odvolali. Ministerstvo vnitra ve svém rozhodnutí samozřejmě potvrdilo nárok na požadované informace a zrušilo rozhodnutí Jana Kábrta o odmítnutí informace jako nezákonné.
  • Důvodem pro “odejití” pana Jana Kábrta již ve zkušební době na magistrátu byly nedostatky při výběrovém řízení, kdy navíc ředitelka magistrátu Martina Děvěrová předsedala výběrové komisi a přitom je s ním příbuzensky spřízněna, dále minulost pana Kábrta, ohrožení tvorby Metropolitního plánu a střet zájmů v osobě bratra pana Kábrta, který je dlouholetým partnerem pana Romana Kouckého.

Ptám se Vás tedy, pane starosto:

 1. Jaký byl důvod odvolání předchozího vedoucího Odboru územního rozvoje?
 2. Považujete jmenování pana Kábrta za dobrý signál vůči občanům, kteří ve vás vkládají důvěru, že je budete zastupovat s nejlepším vědomím a svědomím?
 3. Myslíte si, že občané budu mít větší důvěru k samosprávě Prahy 5, když pan Kábrt svým dřívějším působením ve veřejné funkci způsobil zásadní nedůvěru veřejnosti k samosprávě jiné městské části?
 4. Proč si myslíte, že je vhodným vedoucím právě pro naši MČ, když se ho MČ Praha 11 zbavila při změně složení koalice a na magistrátu ještě rychleji?
 5. Je to to, co právě chceme a potřebujeme na Praze 5, tedy dalšího nedůvěryhodného vedoucího důležitého odboru se spornou minulostí?
 6. V souvislosti s tímto se také ptám, zda bude Rada MČ hájit veřejný zájem, kvalitu nejen bydlení, ale života občanů, zdravé životní prostředí, transparentnost správy věcí veřejných před investory hnanými pouze ekonomickými zájmy?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 17. 4. 2018

Odpověď na interpelaci