22. 9. 2016

Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou

14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016

MUDr. Radek Klíma,
starosta ÚMČ Praha 5

Věc: Nezveřejňování smluv MČ v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR

Vážený pane starosto,

dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) K tomuto datu byla zpřístupněna datová schránka Registru smluv a zároveň došlo ke spuštění Informačního systému registru smluv na webu Ministerstva vnitra ČR https://smlouvy.gov.cz/.

Zákonná povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vznikla 1. 7. 2016 a dopadá na celou řadu státních subjektů. Tato povinnost se týká i městských částí hlavního města Prahy.

Smlouvy MČ Praha 5 je nutné v registru smluv zveřejňovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. I když ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna právě jejich uveřejněním, nabývají účinnosti až 1. července 2017, není na co čekat. Radnice Prahy 5, která se chlubí otevřeností a standardy kvality ISO 9001, měla již dávno konat.

Z webu Registru smluv vyplývá, že smlouvy již začalo zveřejňovat Hlavní město Praha a také více než 20 pražských městských částí (například 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, Vinoř, Kolovraty, Slivenec, Řeporyje, Nebušice). Po zadání IČ MČ Prahy 5 v Podrobném vyhledávání v Registru smluv jsem zjistila, že MČ coby „publikující smluvní strana“ nezveřejnila žádnou smlouvu.

Ptám se vás, pane starosto:

  • kolik smluv MČ Praha 5 uzavřela od 1. 7. 2016 do dne konání jednání ZMČ 22. 9. 2016 včetně a v jaké celkové hodnotě?
  • proč MČ Praha 5 nezveřejňuje uzavřené smlouvy v Registru smluv podle Zákona o registru smluv?
  • kdy začne radnice MČ Prahy 5 zveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 22. 9. 2016

Odpověď na interpelaci