11. 9. 2020

Ještě před dvěma měsíci byla křižovatka před prodejnou Albert na pražských Malvazinkách vybetonovaný nevyužívaný prostor, kde nic nebylo. V srpnu sem přibyly stolky, židle, uschlá zeleň v květináčích a prapodivné prostorové nadčasové umělecké dílo z Galerie hlavního města Prahy ve formě lešení stojícího uprostřed křižovatky na donedávna nevyužitém ostrůvku. Umělecké dílo bylo postupně rozšiřováno, k lešení tak přibyly schody nahoru, odkud je vyhlídka na ranní a večerní zácpy v ulicích Peroutkova a Na Václavce.

V dubnu letošního roku byl Institutem plánování a rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen IPR) rozeslán dotazník k projektu Pražské židle & plácky. Cílem projektu je dočasná experimentální revitalizace míst, která jsou využívána buďto nevhodně, nebo vůbec. Jde o formu bez stavebních úprav. K úspěšné realizaci projektu došlo třeba na Mariánském náměstí, které díky němu ožilo. Součástí tohoto projektu byl i záměr na oživení plácku před prodejnou Albert na Malvazinkách: tedy na částečné zaslepení ulice U Šalamounky, kde by na vzniklém volném místě stály stolky a židle a místo by zároveň sloužilo jako propojení mezi chodníkem a nevyužitým ostrůvkem.

Námitkou sousedů a místních spolků však bylo, že prioritou je zachování parkovacích míst co nejblíže prodejně, že plácek je tepelný ostrov, kde nikdo nebude chtít sedět, že místo křížení šesti ulic, z nichž některé jsou dosti vytížené, není oázou klidu, kam si jde člověk po práci odpočinout, a že židle budou využívat především lidé bez domova. V dotazníku měly nejpozitivnější ohlas trhy, intenzivní rozšíření zeleně a přidání cyklostojanů, zazněl rovněž požadavek na zkultivování kontejnerů na tříděný odpad. Místní spolky navrhly zaslepení nikoliv části ulice U Šalamounky, nýbrž části ulice U Smíchovského hřbitova, čímž by se problematika přístupu s nákupním či invalidním vozíkem k automobilu zaparkovanému před prodejnou vyřešila. Dále padl dobrý nápad na znovuotevření uzavřeného vchodu vedle trafiky do hospody Na Vinici, která jako zmíněná ,,oáza klidu“ skutečně slouží.

Jak je vidno, z celého množství podnětů byl proveden jen zlomek: kontejnery se nestihly upravit, trhy se nestihly vyjednat a ani další dobré návrhy bohužel nebyly realizovány. Umělecké dílo “Symbiont” (lešení) bylo prý instalováno kvůli vytvoření stínu a akustickému oddělení od ulice, je však nutno podotknout, že zaprvé neodpovídá charakteru lokality, zadruhé vytváří jen málo stínu a místo tak neochladí, zatřetí hluk z ulice je slyšet i nadále, a to ve stejné míře jako předtím. Proto se ani dílu samotnému nedostalo příliš pozitivní zpětné vazby a jeho smysl nikdo nepochopil.

Kdyby si IPR dal více na čas, více naslouchal místním obyvatelům a nejdříve by vše řádně promyslel a vyjednal, mohl to být úspěšný pokus o zkrášlení místa, takto to byl jen promarněný pokus. Ono práce kvapná, málo platná: na konci dubna začali, na začátku srpna realizovali. Škoda. Projekt mohl být úspěšný a mít pro nás a pro celé místo nějaký smysl. Mohl navíc zlepšit názor místních na IPR, který se však opět o trochu zhoršil.

Co však IPR tímto projektem rozohdně dokázal je rozpoutat diskuzi o místě, a to je pozitivní. Dokonce o Malvazinkách v souvislosti s tímto projektem píší i média, malá ochutnávka zde.

Chtěl bych tímto také poděkovat panu senátorovi Václavu Láskovi, že se s námi vydal na vycházku po lokalitě, vyslechl, co nás tu trápí, a nabídl pomoc.

V úterý 8. 9. 2020 došlo k odstranění květináčů, které znemožňovaly vjezd do pěší zóny, zmizely stolky a židle a místo je tak opět průjezdné. Někteří řidiči tak parkují na vyznačených místech, jiní na místech, kde se stálo dříve, a vzniká tak nebezpečná situace. Podle IPRu zůstane vše, jak je, dokud neskončí akce Zažít město jinak. Ta se však v této lokalitě vůbec konat nebude a není tedy důvodu k odkládání. IPR je očividně jiného názoru. Bližší informace zjišťujeme.

Henryk Josef Tietjen žije na Malvazinkách, angažuje se v místním dění a je členem Mladých zelených. Fotografie jsou dílem autora.