11. 9. 2018

Interpelace místostarosty Martina Slabého Martinou Pokornou

26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 11. 9. 2018

Martin Slabý
1. zástupce starosty ÚMČ Praha 5

Věc: Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5 (druhá interpelace)

Vážený pane místostarosto,

obracím se na vás jako na radního pro veřejný prostor znovu ve věci používání herbicidu Roundup, který je obchodním názvem pro širokospektrální systémový herbicid a desikant glyfosát, na území MČ Praha 5.

Chtěla bych znát odpověď na otázku, na kterou jste mi neodpovědě v minulé interpelaci:

 • Používají Roundup na území MČ Praha 5 Lesy hl. m. Prahy?

K tomu bych přidala také otázku, zda Roundup používají:

 • České dráhy, nejen v místech, kde se tratě na Praze 5 přibližují vodním zdrojům, jako je například Dalejský potok, potok Cibulka
 • Společnosti, které mají dlouhodobě pronajaté pozemky od Prahy 5?

Jste si jistý, že firmy zajišťující péči o zeleň nepoužívají glyfosát, komerčně nazvaný společností Monsanto, která ho uvedla na trh, Roundup? Zajímá mě v příloze č. 5 “Specifikace služeb a ceny” k “Rámcové dohodě o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 5” uzavřené mezi Městskou částí Praha 5 a konsorciem Centra – CDV služby, které bylo jediným účastníkem této veřejné zakázky, a schválené Radou MČ Praha 5 dne 10. 5. 2017 na celkovou částku 308 060 444,24 Kč včetně DPH, jaké přípravky jsou používány při těchto činnostech:

 • chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 – granulátem nebo postřikem
 • chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo ve svahu do 1:5 – granulátem nebo postřikem
  Při těchto činnostech je zahradníky běžně používán právě Roundup, respektive glyfosát.

Neobsahují herbicidy, které se mají podle smlouvy použít v množství 1 800 litrů a v celkové hodnotě 2 066 320 Kč, potenciálně toxické totální herbicidy:

 • Selektivní herbicid ředitelný vodou k hubení odolných dvouděložných plevelů v trávnících
 • Postřikový herbicid ředitelný vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů; účinná látka: glyphosate IPA – 480 g
 • Univerzální širokospektrální selektivní herbicid určený k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v trávnících
 • Systémový selektivní herbicid určený k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 11. 9. 2018

Odpověď na interpelaci