22. 4. 2014

Obyvatelé Jinonic jsou  v poslední době opět adresáty  letáků obhajujících zástavbu unikátní stolové hory Vidoule  v přírodním parku Košíře-Motol. V lednu jsme na našich stránkách informovali o první vlně propagačních a PR materiálů, které byly vydávány jmenem společnosti B+3Real – viz http://praha5.zeleni.cz/starosta-prahy-5-rika-vidoule-je-na-prodej/. Tato společnost zastupuje několik větších soukromých vlastníků polí v lokalitě západní Vidoule. Cílem těchto vlastníků je pochopitelně co nejvyšší zisk z jejich majetku, což ale znamená přeměnu jimi vlastněných polí na stavební parcely. Jsou si nicméně vědomi odporu místních obyvatel a o.s. a snaží se zamaskovat svůj primární cíl, tedy zástavbu této jedinečné lokality – navrhují  1/3 plochy jako sportovní halu  a různé dráhy  a pro 1/3 rodinné domy, a  pro 1/3 park, přičemž park a sportoviště by bylo financováno z prodejů rodinných domů. A právě zástavba je hlavním cílem a nebezpečím, která by otevřela Pandořinu skříňku a salámovou metodou by nenávratně zlikvidovala Vidouli a přírodní park Košíře-Motol.
Pro svůj plán neváhá společnost B+3Real využít služeb PR agentury, včetně pana Jana Piskáčka, který kupříkladu zastupoval i bývalého ministra dopravy Aleše Řebíčka (více o Janu Piskáčkovi k nalezení na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/29508-davny-znamy-ministra-rebicka-vyhrava-vyberova-rizeni-v-klicovych-dopravnich-institucich/).
Celou situaci pak dokresluje permanentní snaha vlivného zastupitele Prahy 5, JUDr. Tomáše Homoly, umožnit zástavbu Vidoule, to vše schované za krásná slova o kultivaci, rozuměj co nejhustší zástavbu v parku Košíře-Motol. JUDr. Homola by tak mohl být dobrým advokátem a lobbistou developerských firem, protože Vidoule není jediným místem Prahy 5, které prosazuje k umožnění zástavby. Doufejme tedy, že se nakonec pan JUDr. Homola, tento blízký spolupracovník bývalého primátora Kasla, neobjeví na kandidátce do ZMČ Praha 5 či do ZHMP za politické hnutí ANO. Po ODS, SNK-ED,  VV a UNP by tak byl zářným příkladem českého politického turismu.
Lukáš Budín, předseda Strana zelených v Praze 5, k situaci říká:“ Strana zelených bude nadále držet své stanovisko, že jakákoliv změna územního plánu umožňující výstavbu v oblasti přírodního parku Košíře-Motol včetně stolové hory Vidoule je zcela nepřijatelná. Rozhodně tyto  snahy, plány a propagandistické letáky nejenom odmítáme, ale budeme proti nim dále aktivně vystupovat a bojovat. Je třeba zabránit likvidaci Vidoule jako odpočinkové zóny a zeleně pro veřejnost, což by realizace plánu společnosti B+3Real ve svém důsledku umožnila. Zároveň si ale uvědomujeme, že uklizení a kultivace některých částí této lokality jsou nutné, ale tomu rozhodně nepomůže změna územního plánu a následná výstavba. Našim cílem je zelená Vidoule, park a lesopark, které by byly přístupné veřejnosti, což by s sebou neslo i výkupy pozemků ze strany obce od soukromých vlastníků. Takovýto výdaj by však byl pro Prahu 5 tou nejlepší investicí a ochránil by Vidouli před zájmy spekulantů.“
Samotnými letáky jsou znepokojeni i místní obyvatelé, kteří dokonce přímo oslovují, táží se společnosti B+3Real na jejich zázemí, zájmy a cíle. Jako příklad uvádíme email pana JUDr. Michala Mariniho.