25. 4. 2016

Prohlášení zastupitelského klubu Strany zelených k výrokům TOP 09 k aktuální situaci na radnici Prahy 5

„TOP 09 na dnešním koaličním jednání se Stranou zelených, ČSSD a KDU-ČSL oznámila, že odstupuje od koaliční smlouvy, kterou považuje za neplatnou. Jako důvod uvedla, že koalici považuje za nestabilní. Další důvody uvedeny nebyly. Starosta Klíma však v médiích komentoval rozpad koalice jako důsledek sporů se Stranou zelených.

Strana zelených dlouhodobě usilovala o zavedení směrnice pro zadávání veřejných zakázek, kterou TOP 09 oddalovala. Zelení rovněž rozporovali a odmítali mnohamilionové projekty na bezpečnostní služby a zakázky pro různé bezpečnostní agentury, které TOP 09 do Rady MČ předkládala. Odmítli jsme rovněž vyhazovat úředníky a na jejich místa dosazovat osoby blízké TOP 09. Do rozhodování o rozvoji městské části jsme prostřednictvím participativních projektů zapojili obyvatelstvo Prahy 5, nediskutovali jsme výhradně s developery. Připravovali jsme strategii bytové politiky a koncepci sociálního bydlení, jejichž cílem bylo podporovat dostupné bydlení pro obyvatelstvo Prahy 5 a zároveň hospodárně spravovat bytový fond. Nehospodárné nakládání s bytovým fondem minulých vedení radnic potvrdily i analýzy, které si nechalo současné vedení radnice zpracovat.

Veškeré sporné záležitosti jsme ale řešili vždy přímo s TOP 09 nebo na pravidelných schůzkách celé koalice za účelem hledání řešení, nikoli okamžitého vypovězení koaliční smlouvy, což by způsobilo nestabilitu radnice. Naše neochota přistupovat na kroky TOP 09, které jsou podle nás v rozporu s demokratickou a otevřenou radnicí, pravděpodobně vedly TOP 09 k ukončení spolupráce.“

Tatiana Konrádová

Předsedkyně zastupitelského klubu Strany zelených, radní MČ P5

tatiana.konradova@praha5.cz, 721 251 872