22. 11. 2016

Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou

15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016

MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5

Věc: Reciproční služební cesty do Číny

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5. Rada městské části Praha 5 schválila reciproční služební cesty do Číny. Městská část vydává na cesty finanční prostředky získané od daňových poplatníků, nejsou však zřejmé přínosy z těchto aktivit.

Ptám se vás, pane starosto:

  • Jaké byly celkové náklady české skupiny na služební cesty do Číny zaxjednotlivé roky?
  • Jaké byly celkové náklady na čínské výpravy do Prahy?
  • Jaké jsou přínosy těchto služebních cest pro městskou část?
  • Uveďte příklady, v jakých konkrétních případech se přínosy promítly na městské části?
  • Má městská část vypracovánu koncepci/představu spolupráce městské části s čínskou stranou?
  • Jaká je představa výstupů ze spolupráce s Čínou?
  • Jaké plánujete konkrétní kroky, které chcete realizovat v návaznosti na letošní reciproční cestu?
  • Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 22. 11. 2016

Odpověď na interpelaci