3. 12. 2015

Přináším opět svůj pravidelný blog o tom, co se děje v páté městské části z pohledu radního městské části Praha 5.

Zatímco světoví lídři jednají v Paříži o klimatických změnách, tak my jako městská část Prahy 5 jsme téže přispěli svým dílem. Aneb dle hesla mysli globálně, jednej lokálně se opět podaří snížit spotřebu energií – tentokrát zateplení budovy mateřské školy nad Palatou v ulici pod Lipkami. Tímto krokem dojde i k ekonomickým úsporám, což je přesně ten pozitivní směr, který jako člen Strany zelených očekávám.

Když už jsme u těch financí a úspor, tak nemohu nezmínit, že se nám opět povedlo ušetřit tím, že kontrolu hospodaření městské části místo externího auditora bude provádět magistrát hlavního města, resp. jeho odbory přenesené působnosti státní správy čili úředníci, kteří nepodléhají politikům. Díky tomu se nejenže ušetří za externího auditora, ale mělo by dojít i ke zvýšení kvality kontrolních služeb.

Stav osada Buďánka v roce 2011

Stav osada Buďánka v roce 2011

Buďánka a Portheimka budou mít novou střechu – tak by mohl vypadat nadpis článku v novinách o Praze 5 a byla by to pravda. Ačkoli jsou oba objekty značně rozdílné, tak novou střechu si zaslouží oba. V případě obou objektů se jedná o majetek vlastněný městskou částí, v areálu Buďánky by mělo navíc v brzké době dojít k rozvoji díky Norským a Švýcarským fondům a na tuto přeměnu této lokality se jako člověk odpovědný za kulturu velmi těším.

Kvalita přenosu několika posledních zastupitelstev byla vskutku tristní a proto jsme se rozhodli situaci řešit. Došlo tak k vypovězení smlouvy se stávající firmou. Bezproblémový přenos ze zastupitelstva jako zelení považujeme za jeden ze základních prvků fungování otevřené radnice.

A ještě dobré zprávy od kolegů. Lukášovi Budínovi, místostarostovi pro územní rozvoj, se podařilo prosadit zpracování územní studie na oblast Plzeňská – Vrchlického. Cílem studie je vyřešit oblast, která je nyní rozdělená na půl tramvajovou tratí. Řešené území začíná na Košířském náměstí, pokračuje přes náměstíčko před Buďánkou a končí na Klamovce. Projektant má nyní 3 měsíce na zpracování první verze, poté bude studie projednána se širokou veřejností a poté vrácena projektantovi k zapracování připomínek.

A protože pozitivních zpráv není nikdy dost, tak se musíme pochlubit tím, že přehled o hospodaření za třetí čtvrtletí vykazoval částku 108 milionů korun v plusu. To znamená, že se nám skutečně na úřadu naší městské části daří hospodařit velmi efektivně v trendu úspor nastavených po našem nástupu do funkcí.