14. 3. 2013

Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem

ZŠ Grafická je v současné situaci v nezáviděníhodné situaci. Potřebovala by podporu, místo toho má nejistotu. Rada MČ nejdříve zrušila zápis do školy, aby jej po změně starosty v prosinci roku 2012 zase povolila. Tyto změny a z toho vyplývající nejistota, škole rozhodně neprospěly. Povolení zápisu byl dle Klubu Strany zelených krok správným směrem. Uspořádání kulatého stolu na téma současnosti a budoucnosti ZŠ Grafická, který proběhl v únoru 2013, byl také krok správným směrem. I přes ujištění, které padlo na zmiňovaném semináři, že Vámi vedená Rada MČ Prahy 5 nebude do konce volebního období již navrhovat zrušení ZŠ Grafická či její sloučení s jinou ZŠ, trvá nicméně dále nejistota týkající se budoucnosti této školy.

Z tohoto důvodu žádám o odpovědi na následující otázky:

  1. Na výše zmíněném kulatém stolu padl návrh na vznik zvláštní komise. Ta by se měla údajně zabývat zjištěními týkajícími se školy ZŠ Grafická, které podle nejasného vyjádření radního Lachnita a zastupitelky Váchové podléhají ochraně osobních údajů. Dle názoru Klubu Strany zelených ale takové komise není třeba, protože všechny nástroje ke zjištění stavu a situace školy, jejíž je obec zřizovatelem, již existují a jsou využívány. Navíc neexistují žádné skutečnosti a údaje týkající se této školy, které by spadaly pod sociálně-právní ochranu dětí, a které by nešlo projednat běžným a transparentním způsobem. Jak budete reagovat na návrh zřídit zvláštní komisi?
  2. Jakými konkrétními kroky Vy nebo Vámi vedená RMČ podpoří další zápis do ZŠ Grafická a tím napraví výše uvedené a Radou MČ způsobené problémy se zápisem v roce 2013?
  3. Jaké konkrétní programy pro inklusivní vzdělávání mají jednotlivé ZŠ na Praze 5?

Prosím odpověď na každou z otázek a předem za ně děkuji.

V Praze dne 14. 3. 2013

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď na interpelaci naleznete na webu MČ Praha 5 v rubrice Interpelace.