window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

30. 6. 2013

Rada městské části Praha 5 schválila dne 28. května 2013 výjimku z územního plánu pro developerskou firmu JRD. Ta díky ní může nyní pokračovat již ve třetím projektu bytových staveb uvnitř přírodního parku a v těsné blízkosti přírodní rezervace. Bohužel radnice Prahy 5 není jedinou institucí, která jde firmě JRD na ruku. Souhlas s výjimkou již počátkem roku vydal také Útvar rozvoje hlavního města Prahy, jehož zřizovatelem je samotný magistrát. Chráněná příroda, historické stavby a kulturní krajina, které ze všech stran obkličují velká sídliště, tak dostávají další, tentokrát likvidační ránu.

Starosta Prahy 5, Miroslav Zelený, který se v jiných kauzách rád vymlouvá na dědictví po nechvalně známém Milanu Jančíkovi, sám zcela bezprecedentně a dlouhodobě vyhovuje developerovi v Prokopském údolí, ba dokonce jej v městské galerii propaguje (vystoupení občanů na vernisáži pochybné výstavy a jediná úplná zpráva z masmédií). Velmi pochybné je také konání úředníků radnice, především městské architektky Lacinové, které zavání zneužitím postavení pro vlastní prospěch. Přitom stížnosti občanů jsou opakovaně oslyšeny, městská média jsou cenzurována a jednání o budoucnosti lokality probíhá za zavřenými dveřmi, pouze mezi politiky a developerem. Neochotou radnice poskytovat lidem relevantní dokumenty se dokonce zabývá mezinárodní organizace Transparency International. Nevhodné developerské projekty zaujaly také sdělovací prostředky (článek z časopisu A2).

Ředitel developerské firmy JRD Jan Řežáb si nedávno postěžoval, že dnes si může již každý založit vlastní sdružení a jeho projekty zdržovat. Kritická situace v Prokopském údolí však ukazuje, že jediným, kdo stojí mezi bagry a chráněnou přírodou, nejsou politici ani úředníci, ale právě občané samotní. Dále zveřejňujeme otevřený dopis místního občanského sdružení Prokopovo, adresovaný starostovi a radě městské části Praha 5.

Novinky o kauze, stejně jako o možnostech, jak Prokopskému údolí pomoci, se dozvíte na webu občanského sdružení Prokopovo, který bude v nejbližší době spuštěn.

 

Text otevřeného dopisu zaslaný starostovi a radě MČ Praha 5:

V Praze, 20. června 2013
 
Vážený pane starosto, vážení radní,
 
rada MČ Prahy 5 na svém zasedání 28. 5. 2013 vydala usnesení, ve kterém souhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby developerské firmy JRD nazvané „Obytný soubor Prokopské údolí“ v území všeobecně smíšeném (parcela 1235, k.ú. Hlubočepy), dále bere na vědomí související dopravní studie této firmy pro danou oblast, návrh na směnu pozemků 1282/1 a 6, k.ú. Hlubočepy rovněž v majetku JRD za jiné pozemky ve správě MČ Praha 5 a dary firmy JRD v hodnotě 1 500 000 a 3 000 000 Kč.
 
Tímto otevřeným dopisem, vyzýváme radu,
aby své rozhodnutí o udělení výjimky revokovala.
 
Činíme tak z následujících důvodů:
  1. Celý proces schvalování výjimky považujeme za netransparentní. Přímí příbuzní Ing. arch. Eleny Lacinové, pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5 a zmocněné k jednání s veřejností, spolupracují s firmou JRD na jejích projektech v Prokopském údolí a v minulosti vlastnili pozemky, které JRD v Prokopském údolí získala. Skutečnost, že paní Lacinová a její kancelář vytvářela a vytváří podklady pro jednání rady ohledně projektů JRD, na nichž byli či jsou zainteresováni její příbuzní, a podílí se na rozhodování, je alarmující. V této souvislosti nepřekvapuje, že důvodová zpráva pro jednání rady ohledně udělení výjimky k projektu „Obytný soubor Prokopské údolí“ obsahuje nepravdivé informace, když koeficient zastavěnosti daný územním plánem písmenem C svévolně navyšuje na D. Rada městské části tak minimálně v tomto bodě byla uvedena v omyl. Nevidíme proto jiné cesty než revokaci dotčeného rozhodnutí.
    Jistě chápete, že za daných okolností je těžké věřit v nestranné posouzení developerského záměru ze strany městské části. Obzvlášť, když se podobně podivným způsobem manipuluje s technickými parametry projektu, jako jsou koeficient podlahových ploch, samotná velikost a určení pozemku k výstavbě či koeficient zeleně.
  2. Netransparentnost podtrhuje fakt, že jak samotný projekt výstavby, tak doprovodné dopravní a rekonstrukční studie i zamýšlenou směnu pozemků projednávala radnice výhradně se soukromou firmou JRD. Tvrzení, že schválení výjimky z územního plánu je v souladu s veřejným zájmem, považujeme tedy nejenom za protimluv, ale také za projev nebezpečné praxe, kdy soukromý zájem je vydáván za zájem veřejný.
  3. Stavba „Obytný soubor Prokopské údolí“ má být umístěna na území přírodního parku, který podléhá stavební uzávěře i dopravním omezením. Vzhledem ke dnešnímu krajinnému kontextu místa nepovažujeme projekt za dostavbu stávající osady, ale za průlom do chráněné přírody.
  4. Změnu areálu historické továrny na rezidenční komplex pokládáme za nevhodnou, protože právě bytová zástavba nejvíce zatíží okolí automobilovou dopravou, učiní úzký vstup do Prokopského údolí ještě nepřehlednějším a výrazně zvýší počet obyvatel těsně vedle přírodní rezervace.  Argument, že bytová zástavba pouze nahradí bývalý továrenský provoz, neobstojí. Továrna je již dlouho neaktivní a Prokopské údolí se dávno z industriální oblasti stalo oblastí chráněnou a rekreační, která je v souladu s nakládáním s přírodní rezervací a parkem.
  5. Nevíme, co radu přivedlo k rozhodnutí jednat s developerem o směně pozemků (č. 1282/1 a 1282/6, k.ú. Hlubočepy) poblíž „pražského Semmeringu“ za jiné pozemky ve správě MČ P5. Dovolujeme si upozornit, že uvedené parcely se nacházejí v ochranném pásmu rezervace a jako takové jsou nezastavitelné. Také proto napadli místní občané správní žalobou projekt JRD, který zde umisťuje dva bytové domy. I když odklonění zájmu developera od tohoto místa, které plní nenahraditelnou sociální funkci, vítáme, považujeme z výše uvedeného důvodu návrh na výměnu pozemků za problematický. Rada nyní bezprecedentně vyhovuje developerovi, když mu za pozemky v ochranném pásmu chce směnit pozemky vlastní.
  6. Rada se svým rozhodnutím vzdala možnosti zamezit bytové výstavbě výměnou za celkem 4,5 mil. Kč, což představuje cenu asi jedné třetiny až poloviny bytu v komplexu, který se firma JRD chystá vystavět. Přitom finance vložené do opravy ulice Hlubočepské nejsou pouze darem pro MČ, ale také investicí do vlastních projektů JRD. Právě Hlubočepská je komunikací vedoucí k plánovaným stavbám developera a její rekonstrukce tak budoucí byty i vily logicky zhodnotí.

Vzhledem k předpokládaným necitlivým zásahům do oblasti, razantní proměně východní části Prokopského údolí a neúnosnému zvýšení provozu považujeme schválení výjimky za jednoznačnou prohru. Nejen pro ty, kdo v Prokopském údolí bydlí, ale pro všechny, kdo ho rádi navštěvují.

Dosavadní jednání o výjimce ukázalo, že v sázce je nejen zranitelné území, ale také samotné principy demokratického a transparentního vyjednávání. Také proto vyzýváme k revokaci daného usnesení a k otevření skutečné diskuse.

Prokopovo o.s.

Fotografie: Plácek s dětským hřištěm v hlubočepské části Prokopského údolí. Zde chtěla či stále chce firma JRD stavět dva obytné domy s parkováním.

 

Autor: Jan Kremer, jenarpg(zavináč)centrum.cz